Webinarium Zakładu Prawa Konkurencji – 8.11.2021 – Nowe unijne reguły wyłączeń porozumień wertykalnych

Zakład Prawa Konkurencji INP PAN zaprasza do udziału w otwartym seminarium on-line pt. „W kierunku nowych unijnych wyłączeń porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję”

Seminarium odbędzie się 8 listopada 2021 r. (poniedziałek) w godz. 17:15-19:15 za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.


Program seminarium:

  1. „Najważniejsze zmiany w podejściu Komisji Europejskiej przy ocenie antymonopolowej ograniczeń wertykalnych VBER 2010 vs. (projekt) VBER 2022 – ewolucja czy rewolucja” (dr Jarosław Łukawski, absolwent studiów doktoranckich w INP PAN, kancelaria DZP)
  2. „Wizja zasad dystrybucji internetowej zaproponowana przez Komisję Europejską w lipcu 2021 r.” (dr Bartosz Targański, Szkoła Główna Handlowa)
  3. „Ocena najpoważniejszych ograniczeń konkurencji w projekcie wytycznych w sprawie ograniczeń wertykalnych” (dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN)
  4. Dyskusja

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 7 listopada 2021 r.

W celu rejestracji proszę wypełnić zgłoszenie: http://ankiety.inp.pan.pl/limesurvey/index.php/486689?lang=pl


Link do seminarium zostanie przesłany przed seminarium na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.