Zaproszenie do zgłaszania tekstów na blog Laboratorium Migracji – 20 lat ustawy o udzielaniu ochrony cudzoziemcom na terytorium RP

Logotyp Laboratorium Migracji

20 lat ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP – zaproszenie do zgłaszania tekstów na blog Laboratorium Migracji

Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP została uchwalona prawie 20 lat temu, 13 czerwca 2003 r. Od tego czasu była wielokrotnie zmieniana, interpretowana przez różne organy administracji i sądy; zarówno chwalona, jak i krytykowana przez środowisko akademickie i pozarządowe.

Z okazji 20-lecia ustawy serdecznie zapraszamy do dyskusji nad jej tekstem i praktyką jej stosowania. Do przesyłania krótkich artykułów na blog Laboratorium Migracji zapraszamy zarówno osoby badające prawo, jak również praktyków i praktyczki jego stosowania – jednym słowem wszystkich, którzy w sposób zawodowy czy aktywistyczny mają związek z działaniem przepisów prawa migracyjnego.

Przesłane artykuły powinny mieć między 3000 a 5000 znaków i przykładowo mogą dotyczyć poniższych zagadnień:

  • dostęp osób poszukujących ochrony do terytorium RP i do postępowania w przedmiocie udzielenia ochrony międzynarodowej;
  • przesłanki udzielenia/odmowy udzielenia/pozbawienia ochrony międzynarodowej;
  • postępowanie w przedmiocie udzielenia ochrony międzynarodowej, w tym transfery dublińskie z i do Polski oraz kwestie powiązane z uznaniem za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa;
  • ochrona czasowa udzielana na gruncie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony;
  • detencja osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej, w szczególności dzieci i osób szczególnie wrażliwych;
  • recepcja osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej, w tym zakwaterowanie (w ośrodkach dla cudzoziemców i poza nimi), edukacja, dostęp do opieki medycznej i rynku pracy, sytuacja osób szczególnie wrażliwych;
  • sytuacja beneficjentów ochrony międzynarodowej w Polsce, w tym działania integracyjne na ich rzecz, edukacja, dostęp do zakwaterowania, świadczeń socjalnych, opieki medycznej i rynku pracy.

Teksty mogą dotyczyć zarówno pojedynczych spraw, jak i zaobserwowanych ogólnych zjawisk i tendencji.

Szczegółowe wytyczne dla autorów i autorek można znaleźć tu: Wytyczne dla Autorek i Autorów tekstów.

Na artykuły czekamy do 13 czerwca 2023 r., przy czym pierwsze wpisy mogą zostać opublikowane przed tą datą.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z dr Mają Łysienią: m.lysienia@interwencjaprawna.pl.

Liczymy, że okrągła rocznica funkcjonowania ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony stanie się okazją do wymiany refleksji i obserwacji na temat jej treści i stosowania, za pośrednictwem bloga „Laboratorium Migracji”. Zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji tekstów.

Pobierz informację w pliku pdf.