Czasopisma INP PAN na zaktualizowanej liście czasopism punktowanych MEiN

Na opublikowanym 1 grudnia b.r. zaktualizowanym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych znalazły się wszystkie czasopisma wydawane i współwydawane przez Instytut Nauk Prawnych PAN:

  • półrocznik „Archiwum Kryminologii” – 70 pkt;
  • rocznik „Biuletyn Kryminologiczny” – 40 pkt;
  • dwurocznik „Contemporary Central and East European Law” – 40 pkt.;
  • miesięcznik „Orzecznictwo Sądów Polskich” – 40 pkt.;
  • rocznik „Polish Yearbook of International Law” – 40 pkt.;
  • półrocznik „Studia Prawnicze” – 20 pkt.

Zachęcamy do korzystania z Platformy Czasopism Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz zgłaszania propozycji artykułów w ramach trwających naborów.