Dr hab. Paweł Daniluk z nominacją profesora belwederskiego

Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem z 7 września 2023 r. nadał tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych dr hab. Pawłowi Danilukowi (Zakład Prawa Karnego INP PAN).

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi!