Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia – ewolucja czy rewolucja?


Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
oraz
Instytut Nauk Prawnych PAN

zapraszają do udziału w konferencji naukowej

„Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia – ewolucja czy rewolucja?”

która odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji UW
(sala A3 Collegium Iuridicum II ul Lipowa 4, Warszawa)
11 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 -13:00.

Celem konferencji jest zainicjowanie dyskusji nad Europejską przestrzeń danych dotyczących zdrowia oraz stworzenie forum dla wymiany poglądów dla przedstawicieli nauki i władzy publicznej.

Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia (EHDS) jest nowym rozwiązaniem zaprojektowanym przez Unię Europejską w celu zwiększenia ochrony praw pacjenta związanych z dotyczącymi go informacjami, przy równoczesnym wspieraniu przepływu danych mającego umożliwić rozwój badań naukowych, innowacji oraz kształtowania polityki i działań regulacyjnych. Przyjęcie tego kompleksowego rozwiązania rodzi wiele wyzwań, m.in. związanych przygotowaniem krajowych systemów przetwarzania danych dotyczących zdrowia do nowego sposobu zarządzania danymi. Problemy wymagające omówienia znajdują się również w obszarze wpływu EDHS na oparte na ochronie konstytucyjnych wartości prawa pacjenta.

Rejestracja jest dostępna pod linkiem.