Grant Horizon Europe dla dr. hab. Witolda Klausa, prof. INP PAN

Z dumą chcielibyśmy poinformować, że Instytut Nauk Prawnych PAN będzie jednym z partnerów w przyznanym właśnie przez Komisję Europejską prestiżowym grancie Horizon Europe. Grant pt. „Finding Agreement in Return (FAiR)” jest odpowiedzią na konkurs HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01, będzie trwał 42 miesiące i będzie skupiał się na analizach systemów powrotów obywateli państw trzecich z Unii Europejskiej. Badania będą prowadzone w 5 państwach europejskich (Polsce, Niemczech, Włoszech, Norwegii oraz Szwajcarii) i 5 państwach pozaeuropejskich (Gruzji, Iraku, Turcji, Nigerii i Nigrze). Polski zespół będzie odpowiedzialny za badania nad przestrzeganiem praw człowieka w procedurach powrotowych – zarówno prowadzonych w państwach europejskich przed deportacją, jak również w po odesłaniu danej osoby do kraju pochodzenia.


Liderem projektu jest Erasmus University z Rotterdamu (Niderlandy), a konsorcjum badawcze będzie składało się z jednostek naukowych lub organizacji pozarządowych z: Włoch, Norwegii, Austrii, Bułgarii, Kenii oraz Turcji. W projekcie będą brały udział także organizacje międzynarodowe – zarówno międzyrządowe: International Centre For Migration Policy Development (ICMPD), jak i pozarządowe: Platform For International Cooperation On Undocumented Migrants (PICUM) oraz Migration Policy Group (MPG).

Polską częścią badań będzie kierował zespół złożony z dr. hab. Witolda Klausa, prof. INP PAN oraz prof. Agnieszki Kubal.