IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe z Prawa Rodzinnego

16 czerwca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe z Prawa Rodzinnego, tym razem pod hasłem: Współczesne problemy prawa rodzinnego. Współorganizowatorem wydarzenia jest Instytut Nauk Prawnych PAN.

Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej – na kampusie uniwersyteckim w budynku WPiA UG, ul. Bażyńskiego 6 w Gdańsku, sala 2042, a także w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams.

W Seminarium wezmą udział pracownicy Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka INP PAN. Dr hab. Marek Andrzejewski, prof. INP PAN – kierownik Centrum poprowadzi Panel I: Prawa i obowiązki małżonków (godz. 10.00-11.45), zaś popołudniu dr hab. Małgorzata Łączkowska-Porawska, prof. INP PAN będzie moderować Panel III: Problemy rodziny w świetle prawa spadkowego, medycznego, procesowego i prawnej ochrony seniorów (godz. 14.50-16.30). W tej części weźmie udział także dr Anna Urbańska- Łukaszewicz z referatem: “Obowiązek alimentacji wobec najstarszych członków rodziny”.

Szczegółowy program konferencji znajduje się poniżej.


Download