Justice Lab:Sztuczna inteligencja w ochronie zdrowia a sądowa ochrona praw jednostki

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zaprasza na webinar Justice Lab:Sztuczna inteligencja w ochronie zdrowia a sądowa ochrona praw jednostki, który odbędzie się 18.04 o 16.00 online.

O webinarze

W przestrzeni publicznej pojawia się wiele informacji o zastosowaniu sztucznej inteligencji do rozwiązania współczesnych problemów. Jednocześnie trwają intensywne prace nad jej prawną regulacją. Justice lab: Sztuczna inteligencja w ochronie zdrowia a sądowa ochrona praw jednostki zorganizowany przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu JuLIA ma na celu stworzyć dla sędziów okazję do rozmowy o rozwiązywaniu problemów prawnych wynikających ze stosowania systemów sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia. Szczególna uwaga zostanie poświęcona skutecznej ochronie praw jednostki. Omówiony zostanie wpływ sztucznej inteligencji na relację lekarz-pacjent, zarówno w fazie diagnostycznej, jak i terapeutycznej i kwestie odpowiedzialności odszkodowawczej.

Dialog z udziałem sędziów, praktyków i naukowców umożliwi rozważenie w jakim stopniu sztuczna inteligencja umożliwia lepszą ochronę zdrowia jako prawa jednostki; czy i w jaki sposób wpływa to na rodzaj informacji przekazywanych pacjentowi, sposób wyrażania zgody przez pacjenta oraz charakter działań lekarza, zaangażowanych specjalistów IT i placówek opieki zdrowotnej; w jaki sposób należy oceniać ryzyko związane ze stosowaniem technologii opartej na sztucznej inteligencji w relacji lekarz-pacjent oraz ex-post w przypadku roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Szkolenie przeznaczone jest dla sędziów, ale zapraszamy również innych zainteresowanych.

O projekcie

Projekt Justice, fundamentaL rIghts and Artificial intelligence (JuLIA), jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w JUST 2027 Programme. Projekt jest poświęcony perspektywom wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji w celu automatyzacji podejmowania decyzji przez sądy i organy administracji oraz roli, jaką w tym zakresie odgrywa prawo UE i prawa podstawowe. Mając na uwadze nadchodzące zmiany w unijnych ramach prawnych dotyczących sztucznej inteligencji (AI), projekt JuLIA koncentruje się na ochronie praw podstawowych, na które ma wpływ (pół)automatyczne podejmowanie decyzji (ADM). Przyczyni się do poprawy zrozumienia konsekwencji prawnych algorytmicznego podejmowania decyzji dla rzetelnego procesu, sprawiedliwego postępowania administracyjnego i innych praw podstawowych oraz zasad prawa, takich jak m.in. niedyskryminacja.


Link do rejestracji


Program