Konkurs na wybitną pracę naukową organizowany przez Fundację im. prof. Jerzego Wiszniewskiego

Informujemy o konkursie na wybitną pracę naukową na temat prawa znaków towarowych, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji lub prawa antymonopolowego organizowanego przez Fundację im. prof. Jerzego Wiszniewskiego.

Prof. Jerzy Wiszniewski był znanym polskim prawnikiem, nauczycielem akademickim i autorem podręczników akademickich.

Fundacja jego imienia została powołana na mocy testamentu jego córki prof. Ireny Wiszniewskiej-Białeckiej, wybitnej prawniczki, wieloletniej sędzi Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Unii Europejskiej (dawniej Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich).

Fundacja chce się przyczyniać do rozwoju nauki prawa znaków towarowych, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji i prawa antymonopolowego na świecie, gdyż są to obszary niezwykle ważne dla rozwoju gospodarki i innowacyjności.

W tym celu Fundacja organizuje – raz na cztery lata – wspomniany powyżej międzynarodowy konkurs o Nagrodę prof. Ireny Wiszniewskiej-Białeckiej. Ma on wyłonić wybitną pracę naukową poświęconą wymienionym dziedzinom prawa. Autorowi lub autorom najlepszej pracy konkursowej zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 20 000 USD.

11 kwietnia 2023 r. rozpoczął się nabór prac do pierwszej edycji Konkursu. Prace można zgłaszać do 30 września 2024 r. Mogą to być prace magisterskie, doktorskie lub habilitacyjne, monografie naukowe lub inne prace o charakterze naukowym.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie Fundacji.

Regulamin można natomiast pobrać pod linkiem.

Patronatem swoim konkurs objęli: Wolters Kluwer Polska i Wydawnictwo C.H.Beck. Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest partnerem konkursu.