Law Studies – Call for papers

Szanowni Państwo,

redakcja czasopisma „Studia Prawnicze” (wydawanego przez Instytut Nauk Prawnych PAN) zaprasza do składania propozycji artykułów naukowych. W „Studiach Prawniczych” publikowane mogą być większe objętościowo teksty (nawet do 80.000 znaków wydawniczych), co umożliwia podejmowanie zarówno bieżących zagadnień dogmatyki prawa, jak również zagadnień teorii prawa, komparatystyki prawniczej, historii i socjologii prawa. Łamy czasopisma są otwarte dla całego naukowego środowiska prawniczego, zarówno uznanych naukowców, jak również osób rozpoczynających ścieżkę naukową – doktorantów i doktorów.

„Studia Prawnicze” nie znajdują się na liście czasopism punktowanych MNiSW. Jednakże atutami czasopisma są: jego wieloletnia tradycja naukowa (od 1963 r.), możliwość publikowania w języku angielskim, publikacja open access oraz polityka wydawnicza online first. Czasopismo ukazuje się jako półrocznik (od 2020 r.), ale teksty po akceptacji redakcji i opracowaniu redakcyjnym ukazują się online na stronie czasopisma (niezależnie od późniejszej wersji drukowanej numeru).


Nabór propozycji publikacji odbywa się w trybie ciągłym, przy czym do 15 lutego 2020 r. czekamy na propozycje do nr 2/2020 (przewidywana szybka publikacja).

Informacje na temat czasopisma, wytyczne dla autorów, informacja na temat procedury recenzji oraz formularz do składania propozycji artykułów naukowych znajdują się na stronie.

z wyrazami szacunku
dr hab. Monika Szwarc, prof. INP PAN
redaktor naczelna „Studiów Prawniczych”