Nowy numer czasopisma „Studia Prawnicze”

Szanowni Państwo,
ukazał się nr 1/2021 czasopisma „Studia Prawnicze” (wydawanego przez Instytut Nauk Prawnych PAN). Zapraszamy do lektury.


Jednocześnie zapraszamy do składania propozycji artykułów naukowych, które mają szansę ukazać się jeszcze w nr 2/2021. Łamy czasopisma są otwarte dla całego naukowego środowiska prawniczego, zarówno uznanych naukowców, jak również osób rozpoczynających ścieżkę naukową – doktorantów i doktorów.

„Studia Prawnicze” nie znajdują się na liście czasopism punktowanych MNiSW. Jednakże atutami czasopisma są: jego wieloletnia tradycja naukowa (od 1963 r.), możliwość publikowania w języku angielskim, publikacja open access oraz polityka wydawnicza online first. Czasopismo ukazuje się jako półrocznik (od 2020 r.), ale teksty po akceptacji redakcji i opracowaniu redakcyjnym ukazują się online na stronie czasopisma (niezależnie od późniejszej wersji drukowanej numeru).

Nabór propozycji publikacji odbywa się w trybie ciągłym.

Informacje na temat czasopisma, wytyczne dla autorów, informacja na temat procedury recenzji oraz formularz do składania propozycji artykułów naukowych znajdują się na stronie.


Z wyrazami szacunku
dr hab. Monika Szwarc, prof. INP PAN
redaktor naczelna „Studiów Prawniczych”