Oferta pracy: specjalista ds. obsługi projektów

Nazwa instytucji: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Dokładny adres: 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
Data złożenia oferty: 12.08.2022 r.
Data ważności ogłoszenia: 31.08.2022 r.

Oferowane stanowisko: specjalista ds. obsługi projektów

Zakres obowiązków:
• kompleksowa obsługa projektów naukowo-badawczych obejmująca:
– opracowywanie w zakresie administracyjnym i finansowym wniosków o projekty finansowane z środków krajowych i zagranicznych;
– administracyjna i finansowa realizacja projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, w tym przygotowywanie wniosków o płatność, raportów i sprawozdań;
– nadzór nad terminową realizacją projektów i przygotowywaniem wymaganych dokumentów, monitorowanie wskaźników wykonalności projektu i efektów realizacji oraz jego trwałości;
• współpraca w ramach realizacji projektu z pracownikami naukowymi, pionem finansowo-księgowym i innymi komórkami organizacyjnymi Instytutu;
• wyszukiwanie nowych możliwości finansowania działalności naukowo-badawczej;
• przygotowywanie dokumentów, m.in. regulaminów, procedur, umów cywilnoprawnych, wniosków o udzielenie zamówień publicznych.

Od kandydatów oczekujemy:
• samodzielności i dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań;
• umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
• inicjatywy i zaangażowania;
• znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i piśmie (poziom co najmniej B2).

Mile widziane:
• doświadczenie w pracy projektowej, szczególnie w zakresie projektów naukowo-badawczych oraz projektów realizowanych ze środków europejskich;
• wykształcenie wyższe.

Tryb pracy: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, stacjonarnie, częściowo zdalnie.

Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
• pracę w renomowanej jednostce naukowej PAN;
• możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kompetencji w ramach szkoleń;
• system benefitów pracowniczych, w tym pakiet medyczny;
• możliwość realizowania własnych pomysłów w zakresie projektów upowszechniających naukę, komercjalizujących działalność B+R.

Wymagane dokumenty: CV wraz z oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczeniem o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na stanowiska administracyjne”, dostępnymi na stronie BIP INP PAN w zakładce Konkursy i ogłoszenia o pracę, prosimy przesłać mailem na adres: rekrutacja@inp.pan.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.