News

Rozpoczęcie realizacji projektu JuLIA

1 lutego rozpoczęła się realizacja projektu Justice, fundamentaL rIghts and Artificial intelligence (JuLIA), finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w JUST 2027 Programme. Instytut jest członkiem konsorcjum koordynowanego przez Universidad Pompeu Fabra (Włochy), w skład którego wchodzą także Universita Degli Studi… Read More »Rozpoczęcie realizacji projektu JuLIA

Seminarium organizowane przez Centrum Badań nad Międzynarodowym Prawem Karnym INP PAN

Dnia 30.11.2022 o godzinie 13:00 odbędzie się seminarium naukowe organizowane przez Centrum Badań nad Międzynarodowym Prawem Karnym INP PAN poświęcone dokonaniom Najwyższego Trybunału Narodowego. Pochylimy się nad działalnością NTN, którego pierwsze wyroki w sprawie zbrodni nazistowskich zapadały jeszcze przed wyrokiem… Read More »Seminarium organizowane przez Centrum Badań nad Międzynarodowym Prawem Karnym INP PAN

Prestiżowa publikacja dra hab. Pawła Daniluka, prof. INP PAN

Miło nam poinformować, że w prestiżowym wydawnictwie Routledge ukazała się monografia „Patient Autonomy and Criminal Law: European Perspectives”, której współautorem i redaktorem naukowym jest dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN. Monografia pokazuje, jak systemy prawne poszczególnych krajów europejskich chronią… Read More »Prestiżowa publikacja dra hab. Pawła Daniluka, prof. INP PAN

Intensywny Kurs Prawo Unii Europejskiej w praktyce stosowania prawa – As w talii kart pełnomocnika

Uprzejmie informujemy, że w Instytucie Nauk Prawnych PAN trwa rekrutacja na intensywny kurs: „Prawo Unii Europejskiej w praktyce stosowania prawa – As w talii kart pełnomocnika”. Zajęcia będą prowadzone w formie stacjonarnej, co daje możliwość uczestnictwa w inspirujących dyskusjach z… Read More »Intensywny Kurs Prawo Unii Europejskiej w praktyce stosowania prawa – As w talii kart pełnomocnika