News

Pasific Peogramme

We kindly invite foreign researchers to submit applications to PASIFIC call-2. Applications from the ILS PAS for the PASIFIC call consist of several stages: Prepare your CV and a brief description of the research project (1 page) Find a research… Read More »Pasific Peogramme

Najnowszy numer Studiów Migracyjnych – Przeglądu Polonijnego

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Studiów Migracyjnych – Przeglądu Polonijnego. Zawiera on artykuły powstałe na podstawie referatów wygłoszonych podczas zorganizowanej przez Zakład Prawa Europejskiego i Zakład Kryminologii INP PAN w lipcu 2020 r. konferencji – cyklu seminariów poświęconych Europejskiemu programowi… Read More »Najnowszy numer Studiów Migracyjnych – Przeglądu Polonijnego