News

Inwestycja budowlana w pomieszczeniach użytkowanych przez Instytut Nauk Prawnych na III piętrze Pałacu Staszica (skrzydło B) w Warszawie

Zamawiający niniejszym informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Inwestycja budowlana w pomieszczeniach użytkowanych przez Instytut Nauk Prawnych na III piętrze Pałacu Staszica (skrzydło B) w Warszawie” z podziałem na dwie części, tj.: część 1: Usunięcie szkód powstałych wskutek przeciekania… Read More »Inwestycja budowlana w pomieszczeniach użytkowanych przez Instytut Nauk Prawnych na III piętrze Pałacu Staszica (skrzydło B) w Warszawie

Oferta współpracy z zespołem ePBP

Instytut Nauk Prawnych PAN poszukuje współpracowników do zespołu Polskiej Bibliografii Prawniczej. Zakres obowiązków: katalogowanie artykułów z czasopism naukowych i specjalistycznych z zakresu prawa, ich indeksowanie i klasyfikowanie zgodnie z tezaurusem bazy Polskiej Bibliografii Prawniczej, zgodnie z priorytetami wyznaczanymi przez przełożonych;… Read More »Oferta współpracy z zespołem ePBP

Dr Aneta Skorupa-Wulczyńska zdobyła pierwszą nagrodę w LVII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa”

Z radością informujemy, że Pani dr Aneta Skorupa-Wulczyńska, doktorantka Instytutu Prawnych PAN, zdobyła pierwszą nagrodę w LVII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych. Nagrodzona rozprawa doktorska pt. „Language rights of the… Read More »Dr Aneta Skorupa-Wulczyńska zdobyła pierwszą nagrodę w LVII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa”