Prawa jednostki w społeczeństwie informacyjnym a regulacja platform internetowych, 25 stycznia 2023 r.

Zapraszamy na Seminarium Zakładu Prawa Konstytucyjnego ALK 25 stycznia b.r. w Akademii Leona Koźmińskiego (sala A/142, godz. 14:30-16:30).

Tematem przewodnim będą “Prawa jednostki w społeczeństwie informacyjnym a regulacja platform internetowych”.

W ostatniej dekadzie można obserwować silne tendencje regulacyjne w odniesieniu do prawa nowych technologii. Unia Europejska, po tytanicznym wysiłku związanym z przygotowaniem i wdrożeniem regulacji dotyczących ochrony danych osobowych (m.in. RODO) podejmuje szersze działania związane z regulacją Internetu (akt o usługach cyfrowych, akt o rynkach cyfrowych, akt w sprawie sztucznej inteligencji). Działania te wskazują na to, że poza ochroną poszczególnych praw jednostki istotne dla ochrony demokracji i praw człowieka jest oparcie funkcjonowania przestrzeni cyfrowej na mechanizmach zakładających realizację konkretnych wartości. Jest to kluczowe szczególnie wobec bezprecedensowego wpływu platform internetowych, w tym mediów społecznościowych na kształtowanie sytuacji jednostki w Internecie oraz sferę publiczną.

Mniej działań w tym zakresie jest podejmowanych na poziomie krajowym. Kryzys konstytucyjny nie sprzyjał rozwojowi procesów regulacyjnych w dziedzinie nowych technologii, a paraliż Trybunału Konstytucyjnego sprawił, że standardy ochrony prywatności, wolności wypowiedzi czy równości nie są aktualizowane. Spotkanie ma na celu przyjrzenie się temu czy mechanizmy typowe dla prawa publicznego, jak test proporcjonalności czy zasada ostrożności są istotne dla regulacji nowych technologii. Omówiona zostanie również tendencja w prawodawstwie unijnym do przenoszenia obowiązków ochrony praw i wolności jednostki na podmioty prywatne, w tym platformy internetowe i szanse oraz zagrożenia z tym związane.

Wprowadzenie do dyskusji wygłosi dr Katarzyna Łakomiec z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Komentarz przedstawi prof. Adam Krzywoń z Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie będzie moderował dr Michał Ziółkowski z Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.

Podstawą do dyskusji będzie artykuł: K. Łakomiec Prawa i wolności jednostki w społeczeństwie informacyjnym a regulacja funkcjonowania platform internetowych opublikowany w „Państwie i Prawie” nr 12/2023.


Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem dr Mateusza Grochowskiego i dr Katarzyny Łakomiec o najpilniejszych zadaniach państwa związanych z zaległościami w regulacji rynku cyfrowego: https://oko.press/polskie-podejscie-do-cyfrowych-regulacji-analiza.