Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 14.12.2023 r.

Warszawa, dnia 14 listopada 2023 r.

Zgodnie z art. 191 ust. 1 oraz art. 191 ust. 1a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478),

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr Catherine Jaskiewicz

obrona w formule stacjonarnej odbędzie się w dniu 14 grudnia 2023 roku o godz. 11.00
w sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

temat rozprawy doktorskiej:

Kolizyjno-prawne aspekty małżeństw mieszanych – na przykładzie prawa Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Sułtanatu Omanu


Promotor:
prof. dr hab. Maksymilian Pazdan

Recenzenci:
prof. dr hab. Bernadetta Fuchs
dr hab. Łukasz Żarnowiec, prof. UKSW


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN (pok.214).
Rozprawa doktorska oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych https://inppan.bip.gov.pl/doktoraty/

Dyrektor
Instytutu Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk
/-/ Dr hab. Celina Nowak, prof INP PAN