Raport z monitoring zbiorowego zakwaterowania uchodźczyń z Ukrainy

Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym Instytutu Nauk Prawnych PAN we współpracy z Konsorcjum Migracyjnym (koalicją 9 wiodących organizacji społecznych działających na rzecz osób migrujących do Polski) opublikowało właśnie raport na temat miejsc zbiorowego zakwaterowania dla osób uchodźczych z Ukrainy. Jest on oparty na kilku działaniach badawczych:

  • analizie przepisów, które weszły w życie 1 marca br. i które wprowadzają częściową odpłatność dla uchodźczyń i uchodźców za przebywanie w tych placówkach;
  • monitoringu przeprowadzonym w wybranych ośrodkach w 6 województwach;
  • zebraniu oficjalnych danych od wojewodów pokazujących skalę zjawiska: liczbę takich miejsc, liczbę osób w nich przebywających, jak również koszy, które ponosi Skarb Państwa na utrzymanie tych placówek.

Zapraszamy do lektury Raportu.