Zaproszenie na naukowe seminarium doktoranckie
Sztuczna Inteligencja w działalności administracji publicznej
a transparentność procesu decyzyjnego

9 kwietnia 2024 r. g. 17, Instytut Nauk Prawnych PAN, s. 326 – pracownia naukowa (możliwość dołączenia online)

Prelegenci: Kalina Skwiecińska, Magdalena Rzaca, Karol Bieńkowski, doktoranci w INP PAN, uczestnicy Uniwersytetu letniego e-Délib Rzym 2024

Konsultacja naukowa: dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN, dr hab. Katarzyna Kubuj, Kierowniczka Centrum Polsko-Francuskiej Myśli Prawniczej INP PAN, dr Katarzyna
Łakomiec, INP PAN

Organizator: Centrum Polsko-Francuskiej Myśli Prawniczej INP PAN jako polska sekcja Międzynarodowej Sieci Badawczej „e-Delib: Demokracja i wolności w erze cyfrowej. W kierunku e-demokracji prawa” (International Research Network « e-Delib : Democracy and Liberties in the Digital Age : Towards E-Democracy by Law), kierowanej przez prof. Ariane Vidal Naquet i prof. Jean-Philippe’a Derosiera, w której skład wchodzą ponadto ośrodki naukowe z: Francji – Uniwersytet w Lille, Uniwersytet Aix-Marseille, Belgii – Uniwersytet Katolicki w Louvain, Włoch – Uniwersytet Roma Tre w Rzymie, Szwecji – Uniwersytet Södertörn w Sztokholmie.

Zachęcamy do osobistego udziału w seminarium. Zgłoszenie do udziału w trybie zdalnym prosimy przesyłać na adres: centrum.fr.pl@inp.pan.pl