Co oznacza prawo do mieszkania w Polsce AD 2024?

Seminarium eksperckie “Co oznacza prawo do mieszkania w Polsce AD 2024?”
w ramach projektu “Prawo do mieszkania”,
w programie Nauka dla Społeczeństwa
14 maja 2024 r. o godz. 10.00
w siedzibie INP PAN (Sala Lustrzana, Pałac Staszica, Nowy Świat 72, Warszawa)

W ramach projektu pragniemy zastanowić się wspólnie, co tak naprawdę oznacza współcześnie prawo do mieszkania – jakie ma granice, treść i czy zasługuje na ochronę indywidualną, tak w perspektywie stosunków horyzontalnych jak i w relacji między władzami publicznymi a jednostką.

Podczas tego spotkania naukowego Goście i Uczestnicy Projektu podejmą analizę kierunków rozwoju prawa do mieszkania i jego ochrony w orzecznictwie polskiego TK, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także co wynika dla praw mieszkaniowych z Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka i prac Komitetu Praw Człowieka oraz Europejskiej Karty Socjalnej.

Uczestnicy podejmą próbę ustalenia sfery obowiązków państwa i samorządu w sferze zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, związku między ustalaniem minimum egzystencjalnego a prawem do mieszkania i polskiego oblicza bezdomności.

W ostatniej części seminarium odbędzie się dyskusja panelowa, której przedmiotem będzie analiza prawa do mieszkania jako prawa socjalnego, stron uprawnień i obowiązków, istoty i minimum uprawnień w sferze mieszkaniowej w obecnym stanie prawa oraz wskazanie instrumentów jego ochrony.