Seminarium organizowane przez Centrum Badań nad Międzynarodowym Prawem Karnym INP PAN

Dnia 30.11.2022 o godzinie 13:00 odbędzie się seminarium naukowe organizowane przez Centrum Badań nad Międzynarodowym Prawem Karnym INP PAN poświęcone dokonaniom Najwyższego Trybunału Narodowego. Pochylimy się nad działalnością NTN, którego pierwsze wyroki w sprawie zbrodni nazistowskich zapadały jeszcze przed wyrokiem norymberskim i nie tylko odnosiły się do nazistowskiego ludobójstwa, ale także form udziału w zbrodni, czy udziału w grupie przestępczej.

Przyczynkiem do dyskusji jest niedawno wydana książka dr Joanny Lubeckiej pt. „Niemiecki zbrodniarz przed polskim sądem. Krakowskie procesy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym”, w której autorka mierzy się z rozliczeniem przez NTN masowych zbrodni po II wojnie światowej.

Czy NTN reprezentuje sprawiedliwość zwycięzców? Czy może reprezentował unikatowe w swym charakterze sądownictwo specjalne i był ważnym elementem sprawiedliwości typu przejściowego? Jakie były jego wady? A jakie osiągnięcia? Szczególnie dziś, gdy rozmawiamy o wymiarze sprawiedliwości dla sprawców masowych zbrodni w Ukrainie te pytania są niezmiernie ważne i aktualne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w dyskusji.

Spotkanie odbędzie się on-line na platformie teams, osoby zainteresowane udziałem prosimy o informację na maila wierka2000@wp.pl – w ten sposób zostanie rozesłany link do spotkania.


Notka biograficzna o autorce książki:

Joanna Lubecka, doktor nauk politycznych, historyk, pracownik Akademii Ignatianum w Krakowie i Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Autorka monografii „Niemiecki zbrodniarz przed polskim sądem. Krakowskie procesy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym” oraz publikacji naukowych i popularno – naukowych dotyczących historii Trzeciej Rzeszy, stosunków polsko – niemieckich oraz niemieckiej pamięci i polityki historycznej.