Wszystko pod kontrolą? Kryminologiczne aspekty dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w Polsce

Zarząd Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii oraz Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, mają przyjemność zaprosić na wykład

Wszystko pod kontrolą?
Kryminologiczne aspekty dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w Polsce

który odbędzie się dnia 21 lutego 2024 r., godz. 17:00. online na platformie Zoom.

Wynikami badań podzieli się z Państwem dr Monika Szulecka.


Przedmiotem wystąpienia będą wyniki analiz przeprowadzonych na potrzeby rozprawy doktorskiej pt. „Kryminologiczne aspekty funkcjonowania uproszczonej procedury dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w Polsce”, obronionej w listopadzie 2023 r. w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Praca stanowi pogłębioną kryminologiczną analizę wykonywania formalnej kontroli społecznej w obszarze dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w Polsce, w szczególności funkcjonowania tzw. oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia lub (od 2018 r.) o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Inspiracją do przeprowadzenia analizy kryminologicznej na ten temat stały się nie tyle regulacje administracyjne, ile obserwacje praktyk korzystania z tego rozwiązania łączone przez służby kontrolne ze zjawiskiem nielegalnej migracji oraz naruszaniem norm prawnokarnych w tym zakresie. Badanie poświęcone wykonywaniu formalnej kontroli społecznej w tym obszarze zaowocowało wieloaspektową refleksją na temat (ro)zbieżności między deklarowaną przez władze potrzebą kontrolowania migracji a rzeczywistymi możliwościami i zasadnością jej kontroli, przede wszystkim z perspektywy zapobiegania, ujawniania i ścigania przestępczości okołomigracyjnej.

Dr Monika Szulecka jest badaczką w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN, sekretarzynią Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym INP PAN oraz współpracowniczką Ośrodka Badań nad Migracjami UW.