Z ogromnym żalem zawiadamiamy o śmierci prof. dra hab. Teodora Szymanowskiego

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 

10 lutego br. odszedł 

prof. dr hab. Teodor Szymanowski.

Wybitny badacz, dydaktyk i naukowiec oraz działacz społeczny.


Profesor był bliskim współpracownikiem Zakładu Kryminologii INP PAN od momentu jego powstania, będąc uczniem Profesora Stanisława Batawii, uczestnicząc w prowadzonych w Zakładzie badaniach oraz recenzując doktoraty i habilitacje.
Był także wieloletnim członkiem Komitetu Redakcyjnego „Archiwum Kryminologii”, cenionym autorem oraz recenzentem tekstów w naszym czasopiśmie.
Był współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. St. Batawii oraz Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, któremu przez wiele lat przewodniczył.
Był absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie przez wiele lat jego pracownikiem, wykładając w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.
Był doradcą Ministra Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, członkiem Rady Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, w latach 1990-2011 redaktorem naczelnym Przeglądu Więziennictwa Polskiego.
W pracy naukowej Profesor Szymanowski był specjalistą z zakresu prawa karnego, prawa karnego wykonawczego, penitencjarystą. Zajmował się badaniami polityki kryminalnej oraz recydywy.
Był propagatorem prawa racjonalnego, nowoczesnego i humanitarnego, całe życie naukowe był przeciwnikiem kary śmierci.

Będzie go nam bardzo brakować.