Zaproszenie do udziału w III Energetycznym Forum Nauki i Gospodarki pn. „Innowacje a rozwój rynku energetycznego”

Zapraszamy uprzejmie do udziału w organizowanym przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i Fundacji Marcatus et Civis III Energetycznym Forum Nauki i Gospodarki pn. „Innowacje a rozwój rynku energetycznego”, którą planujemy na 30 września 2021 r. Serdecznie zapraszamy!


Celem konferencji jest wskazanie kierunków rozwoju rynku energetycznego z uwzględnieniem aktualnych potrzeb obejmujących także ochronę środowiska oraz przedstawienie problemów jakie się z tym wiążą.

Zaproszenie do udziału w III edycji Forum Nauki i Gospodarki kierowane jest do przedstawicieli środowiska naukowego, przedsiębiorców i administracji publicznej. Z uwagi na obowiązujące restrykcje związane z pandemią COVID- 19, konferencja odbędzie się w formie online, choć organizatorzy nie wykluczają formy hybrydowej.

Konferencja powstaje dzięki współpracy Fundacji „Mercatus et Civis” z Instytutem Nauk Prawnych PAN. Instytut Nauk Prawnych PAN jest jedną z najpoważniejszych pod względem znaczenia i potencjału kadrowego placówek naukowo-badawczych Polskiej Akademii Nauk w jej dziale nauk społecznych. Misją Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk jest prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych w zakresie nauk prawnych, służących funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawnego. Fundacja „Mercatus et Civis” powstała na bazie doświadczeń zespołu osób od lat zajmujących się zawodowo i naukowo problematyką regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania konsumentów i przedsiębiorców na rynku. „Mercatus et Civis” to zespół ekspertów z zakresu prawa gospodarczego w tym w szczególności prawa konsumenckiego i ochrony konkurencji. Misją fundacji jest wspieranie reguł funkcjonowania uczciwego rynku ze świadomymi uczestnikami gry rynkowej znającymi zarówno swoje prawa jak i obowiązki, ich edukacja, konieczna pomoc, a także wspieranie potrzebujących obywateli funkcjonujących w sferze gospodarczej i społecznej.


Wszystkie informacje znajdują się w na stronie fundacji.

Serdecznie zapraszamy!