Zmiany w IP oraz ramach regulacyjnych innowacji farmaceutycznych – debata wokół propozycji Komisji Europejskiej

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową:

Zmiany w IP oraz ramach regulacyjnych innowacji farmaceutycznych
– debata wokół propozycji Komisji Europejskiej

   

Konferencja odbędzie się w dniu 16 czerwca 2023 r. w budynku Instytutu oraz online, pod patronatem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Liczba miejsc jest ograniczona.


Ideą konferencji jest przedstawienie i przedyskutowanie proponowanych przez Komisję Europejską pakietów zmian w prawie własności intelektualnej oraz ram regulacyjnych w farmacji w szerokim kontekście. Pragniemy zaprosić do udziału w konferencji przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego – generycznego i innowacyjnego, przedstawicieli administracji rządowej, przedstawicieli nauki prawa oraz praktyki prawniczej.

Pierwszy panel poświęcony będzie prawu patentowemu: wyjątkowi Bolara, jednolitemu SPC oraz licencji przymusowej; drugi – wyłącznościom regulacyjnym dotyczącym leków referencyjnych, sierocych i pediatrycznych. Obydwa panele konferencyjne będą dotyczyły zagadnień niezwykle ważnych dla kształtowania przyszłych ram ochrony innowacji w sektorze farmaceutycznym oraz ich wpływu na zdrowie publiczne. Dlatego zachęcamy do udziału w debacie stacjonarnie lub online – Państwa udział będzie niezwykle cenny dla wszechstronnego ujęcia poruszanych tematów i owocnej, wielosektorowej debaty, niezbędnej do wypracowania wyważonego stanowiska, godzącego potrzeby i wartości różnych interesariuszy rynku farmaceutycznego w Polsce.


Komitet organizacyjny

Dr Żaneta Zemła-Pacud
Prof. INP PAN Paweł Podrecki
Dr Gabriela Lenarczyk
Dr Anna Miszczak
Joanna Belowska

  Kontakt do Organizatora: g.lenarczyk@inp.pan.pl
Pobierz