Dr Izabela Florczak

 

Current affiliation

University of Lodz

Academic biography and professional experience related to the Centre’s activity

Graduate of the Faculty of Law and Administration of the University of Łódź (2011). She defended her doctoral dissertation entitled: Legal status of persons providing work within the framework of contractual atypical employment in 2016 at the Department of Labour Law of the Faculty of Law and Administration of the University of Łódź.

From 2016 to 2018 employed as an assistant professor at the Department of Social Insurance Law and Social Policy. Since 2018, employed as Assistant Professor in the group of research and teaching staff in the Department of Labour Law – Department of Social Insurance Law and Social Policy, and since October 2022 – in the group of research staff.

Deputy Head of the Centre for Migration Studies at the University of Lodz.

Collaborator of the Section for Research on Immigration to Poland of the Committee on Migration Studies of the Polish Academy of Sciences. Expert cooperating with the Migration Analysis Centre at the Office for Foreigners.

Head of postgraduate studies: Legal and social aspects of the functioning of foreigners in Poland.

She has managed national and international research projects. Speaker at numerous scientific conferences (national and international). She practices the profession of a legal adviser.

  employment contract law, employment policy, labour market law, migration policy, employment of foreigners, employment policy for foreigners, artificial intelligence in the labour law, artificial intelligence in the migration law, precarious employment, atypical employment
 1. Adamski J.K., I. Florczak, Exploring the Model of Legal Consciousness Formation Among Foreigners Working in Poland. Preliminary Insights, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2022, vol. 48, n. 3 , p. 85-115.
 2. Florczak I., Sztuczna inteligencja jako narzędzie do kierowania polityką zatrudniania cudzoziemców?, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, 2022, vol. 29, n. 2, p. 161-171.
 3. Florczak I., The Polish migration policy from the perspective of the law regulating the area of the labour market. Unobvious aspects and recent changes, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2022, vol. 63, n. 4, p. 3-9.
 4. Florczak I., Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących na przykładzie orzeczenia C-866/19, Monitor Prawa Pracy, 2022, vol. 19, n. 1, p. 65-67.
 5. Florczak I. (ed.), Pobyt i zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Rozwiązania wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, 2022, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.
 6. Florczak I., Dyskryminacja ze względu na przynależność państwową na przykładzie wyroku TSUE C-709/20, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2021, vol. 62, n. 11, p. 53-57.
 7. Florczak I., Pandemia COVID-19 jako papierek lakmusowy sytuacji migrantów ekonomicznych z krajów trzecich na polskim rynku pracy, Władza sądzenia, 2020, n. 18, p. 63-77.
 8. Florczak I., Otto M., Peripheralisation of Migrant Workforce in Poland: Inbetween Policy Paths and Regulatory Approaches, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, 2020, vol. 27, n. 1, p. 41-52.
 9. Florczak I., Precarisation of employment of third country nationals in Poland in the light of Guy Standing’s concept, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2019, n. 9, p. 9-13.
 10. Florczak I., Zatrudnianie cudzoziemców z krajów trzecich z perspektywy prawa krajowego i realiów rynku pracy – panorama zjawiska, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2019, n. 2, p. 2-5.
 11. Florczak I., Zasada komplementarności w dostępie cudzoziemców do polskiego rynku pracy, In: Różnorodność w jedności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, Godlewska-Bujok Barbara, Walczak Krzysztof (eds.), 2019, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, p. 223-232.
 12. Florczak I., Wujczyk M., Precarious work of migrant workers. The example of Ukrainians in Poland in the light of regulations of (R)ESC, Hungarian Labour Law, 2018, n. 1, p. 46-56.
 13. Florczak I., Terminowe zatrudnianie cudzoziemców w prawie polskim. In: Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: umowy terminowe, Musiała Anna (ed.), 2018, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, p. 77-91.