Conference – 23.11.2022 – Wejście w życie systemu patentu europejskiego o jednolitym skutku i Jednolitego Sądu Patentowego z perspektywy Polski

Konferencja

Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

we współpracy z

Stowarzyszeniem Ochrony Własności Przemysłowej
Polska Grupa Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI)

“Wejście w życie systemu patentu europejskiego o jednolitym skutku i Jednolitego Sądu Patentowego z perspektywy Polski”

23.11.2022 r.

Pałac Staszica INP PAN Nowy Świat 72 Warszawa


Link do rejestracji

Link do konferencji online


PROGRAM

10.00-10.30 – Otwarcie Konferencji

Dr hab. Celina Nowak prof. INP PAN – Dyrektor INP PAN
Piotr Zakrzewski – Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego RP
Dr hab. Paweł Podrecki prof. INP PAN, Kierownik Katedry Prawa Prywatnego i Centrum Prawa Nowych Technologii INP PAN
Bartosz Krakowiak – Przewodniczący SOWP – AIPPI PL


10.30-12.30 – Panel I

Konsekwencje i możliwości wejścia w życie systemu patentu europejskiego o jednolitym skutku. – Dr hab. Helena Żakowska-Henzler, prof. INP PAN – moderator

Ramy prawne dla wprowadzenia systemu patentu europejskiego o jednolitym skutku i Jednolitego Sądu Patentowego, perspektywa czasowa dla wejścia systemu w życie. – Dr hab. Rafał Sikorski, Prof. UAM

Wpływ Jednolitego Sądu Patentowego na europejskie prawo patentowe. – Prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, UW

Jurysdykcja Jednolitego Sądu Patentowego oraz prawo właściwe. – Dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska, UJ


12.00-12.30 – Przerwa


12.30-13.30 – Panel II

Marta Kawczyńska, Wiceprzewodnicząca SOWP – AIPPI PL, Polservice – moderator

Postępowanie przed Jednolitym Sądem Patentowym oraz patent europejski o jednolitym skutku – aspekty praktyczne. – Marta Kawczyńska, Wiceprzewodnicząca
SOWP – AIPPI PL, Polservice – moderator

Postępowanie przed Jednolitym Sądem Patentowym oraz patent europejski o jednolitym skutku – aspekty praktyczne. – Dr Aleksandra Kuźnicka-Cholewa, CMS

Transgraniczne spory patentowe poza systemem patentu jednolitego – wyzwania i rekomendacje. – Dr Żaneta Zemła-Pacud, INP PAN

Zakres ochrony patentowej na podstawie patentu europejskiego o jednolitym skutku. – Dr Agnieszka Sztoldman, UWr, SOWP – AIPPI PL


13.30-15.00 – Panel III

Wpływ wejścia w życie systemu patentu jednolitego i Jednolitego Sądu Patentowego na sytuację Polski – czy Polska powinna przystąpić do systemu? – dyskusja panelowa – Marek Łazewski, SOWP – AIPPI PL, LDS – moderator, Piotr Dynowski, SOWP – AIPPI PL, Bird & Bird; Monika Chimiak, PIRP; Dr Grzegorz Wesela-Bauman, GE Power


15.00-15.30 – Zakończenie i podsumowanie konferencji – Dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN