Konferencja – 23.11.2022 – Wejście w życie systemu patentu europejskiego o jednolitym skutku i Jednolitego Sądu Patentowego z perspektywy Polski

Konferencja

Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

we współpracy z

Stowarzyszeniem Ochrony Własności Przemysłowej
Polska Grupa Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI)

“Wejście w życie systemu patentu europejskiego o jednolitym skutku i Jednolitego Sądu Patentowego z perspektywy Polski”

23.11.2022 r.

Pałac Staszica INP PAN Nowy Świat 72 Warszawa


PROGRAM

10.00-10.30 – Otwarcie Konferencji

Dr hab. Celina Nowak prof. INP PAN – Dyrektor INP PAN
Dr hab. Paweł Podrecki prof. INP PAN, Kierownik Katedry Prawa Prywatnego i Centrum Prawa Nowych Technologii INP PAN
Bartosz Krakowiak – Przewodniczący SOWP – AIPPI PL

10.30-11.00 – Ramy prawne dla wprowadzenia systemu patentu europejskiego o jednolitym skutku i Jednolitego Sądu Patentowego, perspektywa czasowa dla wejścia systemu w życie. – Dr hab. Rafał Sikorski, Prof. UAM

11.00-11.30 – Wpływ Jednolitego Sądu Patentowego na europejskie prawo patentowe. – Prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, UW

11.30–12.00 – Jurysdykcja Jednolitego Sądu Patentowego oraz prawo właściwe. – Dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska, UJ

12.00-12.30 – Przerwa


12.30-13.30 – Panel I

Marta Kawczyńska, Wiceprzewodnicząca SOWP – AIPPI PL, Polservice – moderator

Postępowanie przed Jednolitym Sądem Patentowym oraz patent europejski o jednolitym skutku – aspekty praktyczne. – Dr Aleksandra Kuźnicka-Cholewa, CMS

Transgraniczne spory patentowe poza systemem patentu jednolitego – wyzwania i rekomendacje. – Dr Żaneta Zemła-Pacud, INP PAN

Zakres ochrony patentowej na podstawie patentu europejskiego o jednolitym skutku. – Dr Agnieszka Sztoldman, UWr, SOWP – AIPPI PL


13.30-15.00 – Panel II

Marek Łazewski, SOWP – AIPPI PL, LDS – moderator

Wpływ wejścia w życie systemu patentu jednolitego i Jednolitego Sądu Patentowego na sytuację Polski – czy Polska powinna przystąpić do systemu? dyskusja panelowa – Piotr Dynowski, SOWP – AIPPI PL, Bird & Bird; Monika Chimiak, PIRP; Grzegorz Rychwalski Lewiatan / PZPPF; Dr Grzegorz Wesela-Bauman, GE Power

15.00-15.30 – Zakończenie i podsumowanie konferencji – Dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN