Zakład Prawa Karnego INP PAN oraz Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego serdecznie zapraszają na konferencję naukową pt. “Aktualne problemy prawa karnego UE”, MS Teams, 22.09.2021 r.

Program konferencji obejmuje referaty pogrupowane w VIII panelach tematycznych.

Rejestracja na konferencję i linki do poszczególnych paneli zostaną udostępnione na początku września na stronie internetowej INP PAN.


PANEL I

MIĘDZY SKUTECZNOŚCIĄ A GWARANCYJNOŚCIĄ PRAWA KARNEGO UE

PANEL II

KSZTAŁTOWANIE SIĘ EUROPEJSKIEJ PROCEDURY KARNEJ

PANEL III

GŁÓWNE INSTRUMENTY WSPÓŁPRACY W SPRAWACH KARNYCH: PERSPEKTYWA POLSKA

PANEL IV

AKTUALNE PROBLEMY HARMONIZACJI PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO

PANEL V

POZBAWIANIE SPRAWCÓW KORZYŚCI Z PRZESTĘPSTWA: PERSPEKTYWY ROZWOJU PRAWA KARNEGO UE

PANEL VI

PROKURATURA EUROPEJSKA: POTENCJAŁ W ZWALCZANIU PRZESTĘPCZOŚCI

PANEL VII

PROBLEMY DOSTĘPU DO DANYCH ELEKTRONICZNYCH I RETENCJI DANYCH W ŚWIETLE OCHRONY PRAW PODSTAWOWYCH

PANEL VIII

AKTUALNE PROBLEMY ORZECZNICTWA TSUE


Szczegółowy program konferencji znajduje się poniżej.