Home Page » Zakład Prawa Karnego INP PAN oraz Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego serdecznie zapraszają na konferencję naukową pt. “Aktualne problemy prawa karnego UE”, MS Teams, 22.09.2021 r.

Zakład Prawa Karnego INP PAN oraz Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego serdecznie zapraszają na konferencję naukową pt. “Aktualne problemy prawa karnego UE”, MS Teams, 22.09.2021 r.

Program konferencji obejmuje referaty pogrupowane w VIII panelach tematycznych.

Rejestracja na konferencję i linki do poszczególnych paneli zostaną udostępnione na początku września na stronie internetowej INP PAN.


PANEL I

MIĘDZY SKUTECZNOŚCIĄ A GWARANCYJNOŚCIĄ PRAWA KARNEGO UE

PANEL II

KSZTAŁTOWANIE SIĘ EUROPEJSKIEJ PROCEDURY KARNEJ

PANEL III

GŁÓWNE INSTRUMENTY WSPÓŁPRACY W SPRAWACH KARNYCH: PERSPEKTYWA POLSKA

PANEL IV

AKTUALNE PROBLEMY HARMONIZACJI PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO

PANEL V

POZBAWIANIE SPRAWCÓW KORZYŚCI Z PRZESTĘPSTWA: PERSPEKTYWY ROZWOJU PRAWA KARNEGO UE

PANEL VI

PROKURATURA EUROPEJSKA: POTENCJAŁ W ZWALCZANIU PRZESTĘPCZOŚCI

PANEL VII

PROBLEMY DOSTĘPU DO DANYCH ELEKTRONICZNYCH I RETENCJI DANYCH W ŚWIETLE OCHRONY PRAW PODSTAWOWYCH

PANEL VIII

AKTUALNE PROBLEMY ORZECZNICTWA TSUE


Szczegółowy program konferencji znajduje się poniżej.