Nagroda naukowa im. Leona Petrażyckiego dla pracowników INP PAN

Z dumą informujemy, że Wydział I Polskiej Akademii Nauk przyznał Nagrodę naukową im. Leona Petrażyckiego dr. hab. Dawidowi Miąsikowi, prof. INP PAN za publikację Zasady i prawa podstawowe, wydaną w serii System Prawa Unii Europejskiej (C.H. Beck, INP PAN, Warszawa 2022).

Na wniosek Komisji ds. nagrody w dziedzinie nauk prawnych im. Leona Petrażyckiego została podjęta uchwała w sprawie przyznania wyróżnienia monografii Criminal Careers. Life and Crime Trajectories of Former Juvenile Offenders Adulthood (Routledge, Londyn 2022), pod redakcją dr. hab. Witolda Klausa, prof. INP PAN, prof. dr hab. Ireny Rzeplińskiej i dr hab. Dagmary Woźniakowskiej-Fajst z Zakładu Kryminologii INP PAN. Monografia, w języku polskim, jest dostępna w repozytorium e-Biblioteka Prawnicza.

Gratulujemy laureatom.