News

Public defense of the doctoral dissertation – 09.02.2021 – Limitowanie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansów publicznych

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych mgr Katarzyny Błażuk obrona odbędzie się w dniu 9 lutego 2021 roku o godz. 12.00 temat… Read More »Public defense of the doctoral dissertation – 09.02.2021 – Limitowanie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansów publicznych

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2020 i 2021 rok.

Zapraszamy do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego za 2020 i 2021 rok. Badanie powinno spełniać wymogi: ustawy o rachunkowości, norm badania ustalonych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, wytycznych Biura Finansów Polskiej Akademii Nauk. Termin zakończenia badania sprawozdania finansowego wraz… Read More »Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2020 i 2021 rok.

Law Studies – Call for papers

Szanowni Państwo, redakcja czasopisma „Studia Prawnicze” (wydawanego przez Instytut Nauk Prawnych PAN) zaprasza do składania propozycji artykułów naukowych. W „Studiach Prawniczych” publikowane mogą być większe objętościowo teksty (nawet do 80.000 znaków wydawniczych), co umożliwia podejmowanie zarówno bieżących zagadnień dogmatyki prawa,… Read More »Law Studies – Call for papers

Access to Cambridge Core

Instytut Nauk Prawnych PAN w 2021 r. zapewni dostęp do bazy Cambridge Core – kolekcji HSS, w ramach której udostępniane są m.in. 42 tytuły czasopism prawniczych. Z zasobów można korzystać już teraz, zdalnie. Subskrypcja w opcji read & publish umożliwia… Read More »Access to Cambridge Core

Dr Paweł Popardowski is the laureate of the 4th Polish National Competition Prof. Andrzej Stelmachowski

Miło nam poinformować, że w dniu 10 grudnia 2020 r. Sąd Konkursowy IV Ogólnopolskiego Konkursu im. Prof. Andrzeja Stelmachowskiego na najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie z zakresu prawa rolnego postanowił przyznać dr. Pawłowi Popardowskiemu I nagrodę za rozprawę doktorską “Reguły… Read More »Dr Paweł Popardowski is the laureate of the 4th Polish National Competition Prof. Andrzej Stelmachowski