News

Najnowszy numer Studiów Migracyjnych – Przeglądu Polonijnego

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Studiów Migracyjnych – Przeglądu Polonijnego. Zawiera on artykuły powstałe na podstawie referatów wygłoszonych podczas zorganizowanej przez Zakład Prawa Europejskiego i Zakład Kryminologii INP PAN w lipcu 2020 r. konferencji – cyklu seminariów poświęconych Europejskiemu programowi… Read More »Najnowszy numer Studiów Migracyjnych – Przeglądu Polonijnego

Ogłoszenie o rozpoznaniu rynku w ramach szacowania wartości zamówienia

W ramach procedury szacowania wartości zamówienia Instytut Nauk Prawnych PAN z siedzibą w Warszawie ul. Nowy Świat 72, 00-330 (Pałac Staszica) zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę serwera. I. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości nieprzekraczającej… Read More »Ogłoszenie o rozpoznaniu rynku w ramach szacowania wartości zamówienia