„Prawo Nowych Technologii” – VI edycja

Centrum Prawa Nowych Technologii INP PAN rozpoczyna rekrutację na kolejną edycję studiów podyplomowych.

25 czerwca b.r. zakończyła się V edycja studiów podyplomowych „Prawo Nowych Technologii” INP PAN. Gratulując 120 Absolwentom którzy są autorami bardzo dobrych prac dyplomowych i dziękując za wybór naszych studiów zapraszam wszystkich do uczestniczenie w konferencjach i pracach organizowanych przez Centrum Prawa Nowych Technologii INP PAN.

Bardzo dziękuję wykładowcom za przeprowadzenie zajęć na najwyższym poziomie i za gotowość do prowadzenia zajęć w kolejnej edycji.

W programie VI edycji 2023/24 nie zabraknie min:

 • prezentacji aktualnych projektów i kierunków legislacyjnych w dziedzinie nowych technologii w UE i Polsce,
 • zagadnień własności intelektualnej i przemysłowej (wynalazki, wzory przemysłowe, znaki towarowe i know-how),
 • strategii zarządzania i rozwoju, w tym transfer i ochrona technologii i innowacji (w szczególności w sektorze informatycznym, gier i e-sportu),
 • nowych technologii – AI, NFT, iot, blockchain, (w jeszcze bardziej rozszerzonym bloku!),
 • umów IT – praktycznych aspektów wdrożeń i wykonywania (m.in. modele SaaS, IaaS, cloud computing), w tym w sektorze zamówień publicznych,
 • zagadnień handlu elektronicznego i umów, w tym Fintech i płatności elektronicznych,
 • ochrony konkurencji i konsumenta w gospodarce cyfrowej (m.in. najnowsze regulacje UE i ich implementacja w Polsce),
 • prawa mediów elektronicznych,
 • prawnej ochrony prywatności i informacji (RODO),
 • LegalTech,
 • cyberbezpieczeństwa – (w nowym specjalistycznym bloku!).

W nowej edycji zajęcia poprowadzą doświadczenie wykładowcy z najlepszych uczelni oraz wybitni eksperci z wielu dziedzin związanych z nowoczesnymi technologiami w szczególności wdrażaniem rozwiązań IT, AI i IoT – wśród specjalistów z renomowanych przedsiębiorstw i kancelarii realizujący innowacyjne projekty technologiczne i nowe modele biznesowe znajdą się nie tylko prawnicy, ale też inżynierowie. Program studiów obejmuje wykłady i warsztaty, które prowadzone będą w formie zdalnej i stacjonarnej (z dostępem zdalnym).

Opinie już ponad 500 Absolwentów, którzy ukończyli studia Prawo Nowych Technologii w INP PAN, dają gwarancję najwyższego poziomu i satysfakcji oraz rozwoju programu studiów.

Rekrutacja potrwa do 30 września 2023 r. Szczegółowe informacje pod adresem: https://inp.pan.pl/studia-podyplomowe/prawo-nowych-technologii/

Serdecznie zapraszam!

Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki
Kierownik Studiów PNT