Projects won in the OPUS 20 and SONATA 17 competitions

Wśród zwycięskich projektów w konkursach Narodowego Centrum Nauki trzy będą realizowane w INP PAN: