Wygrane projekty w konkursach OPUS 20 i SONATA 17

Wśród zwycięskich projektów w konkursach Narodowego Centrum Nauki trzy będą realizowane w INP PAN: