Grafika archiwum

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową:

TOŻSAMOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEGO PRAWA SŁUŻBY CYWILNEJ
– Konferencja poświęcona pamięci Prof. Teresy Górzyńskiej

Konferencja odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2023 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica.

Konferencja poświęcona jest pamięci Profesor Teresy Górzyńskiej, wielkiej propagatorki idei służby cywilnej, której 10-ta rocznica śmierci mija w kwietniu tego roku.


Program konferencji obejmować będzie trzy obszary tematyczne, których merytoryczną istotą będzie debata nad przyszłością prawa służby cywilnej w prawie polskim w prawie polskim:

  • Panel I – „Tożsamość prawa służby cywilnej – między prawem administracyjnym a prawem pracy”,
  • Panel II – „Perspektywy dalszych transformacji prawa służby cywilnej”,
  • Panel III – „Prawo służby cywilnej dziś w ocenie orzecznictwa i doktryny”.  

Podjęcie debaty na powyższe zagadnienia, po zeszłorocznych uroczystościach jubileuszowych stulecia uchwalenia pierwszej ustawy o państwowej służbie cywilnej, uzasadnia kierunek planowanej dyskusji – czyli tym razem: oczekiwana przyszłość tej instytucji prawa. Potrzebę tę dostrzega nie tylko środowisko naukowe m.in. specjalistów prawa służby publicznej, ale także instytucje wspierające konferencję, które nie tylko formalnie patronują temu wydarzeniu, ale także wezmą bezpośredni udział w debacie:

  • Rada Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów,
  • Szef Służby Cywilnej oraz
  • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.


PATRONAT HONOROWY NAD KONFERENCJĄ OBJĘLI:


KONFERENCJA MA CHARAKTER NIEODPŁATNY

Wymagana wcześniejsze rejestracja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.PROGRAM SPOTKANIA
dostępny jest pod linkiem.

 


RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

Dr hab. Mateusz Błachucki, prof. INP PAN
Dr hab. Zbigniew Cieślak, prof. UKSW
Dr Wojciech Drobny
Dr Wojciech Federczyk
Dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN


ORGANIZATOR

Zakład Prawa Administracyjnego INP PAN


KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr Wojciech Drobny – Przewodniczący
e-mail: w.drobny@inp.pan.pl

Mgr Tomasz Kosicki – Sekretarz
e-mail: t.kosicki@inp.pan.pl