Home Page » Wyniki II Międzynarodowego konkursu „Archiwum Kryminologii” na najlepszy artykuł naukowy dla młodych kryminologów

Wyniki II Międzynarodowego konkursu „Archiwum Kryminologii” na najlepszy artykuł naukowy dla młodych kryminologów

Redakcja „Archiwum Kryminologii” ma przyjemność poinformować, że zakończyła się druga edycja międzynarodowego konkursu na najlepszy artykuł z dziedziny kryminologii dla młodych naukowców. Jury przyznało dwie nagrody.

Pierwszą nagrodę w konkursie otrzymał Dušan Stanković, funkcjonariusz policji z Serbii (the Police Department in Niš, Republic of Serbia), za artykuł pt. „Crime and Environment: Analysis of Facilities as Crime Risk Factors in Niš, Serbia”.

Drugą nagrodę otrzymał mgr Andrzej Uhl z Ruprecht Karl University of Heidelberg za artykuł pt. „Punishing White-Collar Offenders: Theory and Function”.


Oba artykuły zostaną opublikowane w otwartym dostępie w najbliższym numerze „Archiwum Kryminologii” (2/2020).
Prace nadesłane na konkurs oceniane były przez międzynarodowe Jury w składzie: Irena Rzeplińska (Przewodnicząca Jury; Przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego „Archiwum Kryminologii), Beata Gruszczyńska (Uniwersytet Warszawski), Éva Inzelt (Eötvös Loránd University), Witold Klaus (Instytut Nauk Prawnych PAN; Redaktor Naczelny „Archiwum Kryminologii”), Krzysztof Krajewski (Uniwersytet Jagielloński), Helmut Kury (University of Freiburg), John Pratt (Victoria University of Wellington), Miroslav Scheinost (Institute of Criminology and Social Prevention) i Aleš Završnik (University of Ljubljana).

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy wygranej!