Wyniki II Międzynarodowego konkursu „Archiwum Kryminologii” na najlepszy artykuł naukowy dla młodych kryminologów

Redakcja „Archiwum Kryminologii” ma przyjemność poinformować, że zakończyła się druga edycja międzynarodowego konkursu na najlepszy artykuł z dziedziny kryminologii dla młodych naukowców. Jury przyznało dwie nagrody.

Pierwszą nagrodę w konkursie otrzymał Dušan Stanković, funkcjonariusz policji z Serbii (the Police Department in Niš, Republic of Serbia), za artykuł pt. „Crime and Environment: Analysis of Facilities as Crime Risk Factors in Niš, Serbia”.

Drugą nagrodę otrzymał mgr Andrzej Uhl z Ruprecht Karl University of Heidelberg za artykuł pt. „Punishing White-Collar Offenders: Theory and Function”.


Oba artykuły zostaną opublikowane w otwartym dostępie w najbliższym numerze „Archiwum Kryminologii” (2/2020).
Prace nadesłane na konkurs oceniane były przez międzynarodowe Jury w składzie: Irena Rzeplińska (Przewodnicząca Jury; Przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego „Archiwum Kryminologii), Beata Gruszczyńska (Uniwersytet Warszawski), Éva Inzelt (Eötvös Loránd University), Witold Klaus (Instytut Nauk Prawnych PAN; Redaktor Naczelny „Archiwum Kryminologii”), Krzysztof Krajewski (Uniwersytet Jagielloński), Helmut Kury (University of Freiburg), John Pratt (Victoria University of Wellington), Miroslav Scheinost (Institute of Criminology and Social Prevention) i Aleš Završnik (University of Ljubljana).

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy wygranej!