Public Procurement

Name of Studies: Postgraduate Studies in Public Procurement
Organiser: Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences
Directors of the Studies: Dr hab. Paweł Podrecki, Prof. ILS PAS, head of the Department of Private Law and the Centre for New Technologies Law at ILS PAS;
Dr Robert Siwik, ILS PAS
Duration of studies: two semesters (November 2022 – June 2023)
Frequency of classes: once a month (Saturdays and Sundays)
26 – 27.11.2022 – stationary classes
10 – 11.12.2022 – remote classes
28 – 29.01.2023 – remote classes
18 – 19.02.2023 – remote classes
04 – 05.03.2023 – stationary classes
18 – 19.03.2023 – remote classes
22 – 23.04.2023 – stationary classes
13 – 14.05.2023 – remote classes
24 – 25.06.2023 – remote classes

Full tuition fee: 6000 PLN
Registration fee: 100,00 PLN (title: ZP Surname and First Name of the candidate)
Bank account number (for the registration fee and tuition fee): 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002
Recruitment: The studies are open to graduates of all fields of study with a Master’s degree, Bachelor’s degree, or equivalent.
Deadline for submission of documents: until October 31, 2022
Graduation rules: Final exam


 1. Lectures are conducted by prominent representatives of academia, including ILS PAS employees from the Department of Private Law and public procurement practitioners from the Public Procurement Office, National Appeal Chamber, and leading law firms.
 2. The curriculum includes lectures and workshops.
 3. The study programme is designed for individuals who have a university degree, Master’s degree, Bachelor’s degree, or equivalent, wishing to gain or expand their knowledge of public procurement law necessary for its practical application, in particular: solicitors, attorneys, public procurement consultants, representatives of contracting authorities, and contractors.
 4. Participants of the studies take part in lectures and workshops, as well as – outside the classes – reading the literature on the subject and the case law specified by the lecturers.
 5. All classes take place at the Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences (ILS PAS), in Warsaw, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica) or remotely via a webinar application.
 6. All students have the right to use the library collections and the library information system of the Institute of Legal Sciences PAS. The ILS PAS library has a continually updated extensive collection of Polish and foreign legal literature, including items on public procurement law.
 7. Each participant is obliged to attend classes and pass the final exam.
 8. The credit for classes specified in the curriculum is awarded in the final exam.The credit for classes specified in the curriculum will be obtained through (1) receiving a passing grade from the final examination and (2) meeting the official requirements of class attendance. The number of absences from classes during the entire postgraduate studies cannot exceed 3 weekends (6 days of classes) in the case of unexcused absences, and 4 weekends (8 days of classes) in the case of a total number of absences. Any student who did not obtain a passing grade from an examination on the first date is entitled to re-sit the examination on a second date. Any student whose absence from the examination on the first date was justified is also entitled to re-sit the examination on another date.
 9. After finishing the courses and passing the final exam, the student will receive a certificate of graduation from the Public Procurement Postgraduate Studies at the Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences

The purpose of the postgraduate programme is to provide participants with extensive knowledge in the legal aspects of spending public funds under the new law: Public Procurement Law, i.e. the law of 11 September 2019 (Journal of Laws 2019, item 2019), which came into force on 1 January 2021.

The comprehensive and all-encompassing study programme fully addressing future legal regulations is intended to ensure that the participants are prepared to apply the new Public Procurement Law in practice. The studies are intended to prepare the students to perform independent functions in the process of preparing and conducting proceedings for the award of public contracts or in applying for public contracts.

The high quality of the lectures and workshops is ensured by the careful selection of the teaching staff, which consists of active, experienced and respected practitioners of the public procurement market, including arbitrators of the National Appeal Chamber.

The subject of the courses will be the sources and principles of current law as well as national and EU case law, in particular: common courts, the National Appeal Chamber, and the case law of the EU Court of Justice.

As part of the courses participants will have the opportunity to gain complementary knowledge of many branches of law, such as public finance law and the issue of state aid in relation to public procurement, protection of personal data in public procurement, protection of competition and combating unfair competition in public procurement law, including the protection of corporate secrecy, as well as criminal law aspects of public procurement.

An important aspect of the studies will be the introduction of the practical aspects of preparing and conducting contracts for so-called specialised procurements, such as cloud services procurement, IT equipment and services procurement, cyber-security services procurement, life science procurement, construction works procurement, including FIDIC contracts, utilities and transportation procurement, and procurement in the field of defense and security.

Individuals employed in patron institutions of the postgraduate studies conducted at the Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences or who belong to entities that patronise, co-organise, or advertise postgraduate studies at the Institute through their own communication channels are entitled to a 10% discount on the tuition fee.

WPROWADZENIE I OGÓLNE ZAGADNIENIA

 1. Aktualny system zamówień publicznych w Polsce i uregulowania UE.
 2. Wprowadzenie dotyczące nowej ustawy PZP i zmian które wprowadza w stosunku do obecnie obowiązującej ustawy.
 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy.
 4. Wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe ustawy.
 5. Zasady udzielania zamówienia.

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA

 1. Obowiązki publikacyjne oraz szacowanie wartości zamówienia, analiza potrzeb i wymagań oraz wstępne konsultacje rynkowe (dawny dialog techniczny).
 2. Przygotowanie SIWZ: warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert oraz pozostałe zagadnienia i praktyczne warsztaty.
 3. E-zamówienia (elektronizacja zamówień publicznych, aspekty cyberbezpieczeństwa) – w tym praktyczne warsztaty.
 4. Zasady przygotowywania i udzielania zamówień poniżej 130 000 zł oraz tzw. zamówienia bagatelne.
 5. Udzielanie zamówień współfinansowanych ze środków europejskich.
 6. Nowe podejście do zamówień publicznych (aspekty społeczne, zielone zamówienia).
 7. Tryby udzielenia zamówienia – szczegółowe informacje o poszczególnych trybach.

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA I JEGO OCENA

 1. Ocena ofert, w tym wezwania do wyjaśnień oraz uzupełnień oferty.
 2. Przesłanki do odrzucenia ofert oraz wykluczenia wykonawcy z postępowania.
 3. Wybór oferty najkorzystniejszej lub unieważnienie postępowania.
 4. Środki ochrony prawnej i orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych (w tym symulacja rozprawy Przed Krajową Izbą Odwoławczą).
 5. System kontroli zamówień publicznych i odpowiedzialność za naruszenie ustawy.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Teoretyczne aspekty wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 2. Praktyczne aspekty wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 3. Klauzule abuzywne i obowiązkowe w umowie w sprawie zamówienia publicznego.
 4. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz nieważność umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 5. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów w zamówieniach publicznych (postępowanie koncyliacyjne, możliwość zawarcia ugody) oraz sądowe dochodzenie roszczeń z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

INTERDYSCYPLINARNE ZAGADNIENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 1. Partnerstwo publiczno – prywatne oraz Koncesje na roboty budowlane lub usługi.
 2. Podstawy finansów publicznych oraz zagadnienia pomocy publicznej w nawiązaniu do zamówień publicznych.
 3. Ochrona danych osobowych w PZP (RODO).
 4. Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych.
 5. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w prawie zamówień publicznych, w tym ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.
 6. Odpowiedzialność karna za zakłócenie przetargu publicznego.

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH, SPECJALISTYCZNYCH ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia na usługi w chmurze (charakterystyka, wymagania OPZ, kryteria oceny ofert).
 2. Zamówienia na sprzęt i usługi IT (sprzęt, system, prawo własności intelektualnej w umowach IT, zabezpieczenie praw i obowiązków w umowach IT).
 3. Zamówienie na usługi cyberbezpieczeństwa.
 4. Zamówienia na pozostałe rozwiązania innowacyjne.
 5. Zamówienia w branży life science (wyroby medyczne).
 6. Zamówienia na roboty budowlane, w tym kontrakty FIDIC.
 7. Zamówienia sektorowe.
 8. Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Zamówienia Publiczne

 • Mateusz Winiarz – Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych
 • Tomasz Czajkowski – były Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
 • Mec. Małgorzata Stręciwilk – była Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, była arbiter Krajowej Izby Odwoławczej
 • Mec. Bogdan Artymowicz – Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych
 • Mec. Magdalena Grabarczyk – arbiter Krajowej Izby Odwoławczej
 • Prokurator Michał Makowski
 • Prof. dr hab. Fryderyk Zoll, prof. UJ i prof. Uniwersytetu w Osnabrück; dr h.c. Uniwersytetu w Tarnopolu
 • Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, Kierownik Centrum Prawa Nowych Technologii INP PAN
 • Dr hab. Grzegorz Sibiga – Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego Instytut Nauk Prawnych PAN
 • Dr Robert Siwik – Instytut Nauk Prawnych PAN
 • Dr Mateusz Grochowski – Instytut Nauk Prawnych PAN
 • Mec. Xawery Konarski (V-ce Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji)
 • Mec. Rafał Cieślak
 • Mec. Agnieszka Wachowska (TKPiW)
 • Mec. Tomasz Krzyżanowski (TKPiW)
 • Mec. Piotr Nepelski (TKPiW)
 • Mec. Wojciech Kulis (TKPiW)
 • Mec. Maciej Toroń (TKPiW)
KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN Centrum Prawa Nowych Technologii INP PAN

SEKRETARZ STUDIÓW

Paulina Ochman
tel.: 22 657-28-68
tel. kom.: +48 699 856 879
e-mail: p.ochman@inp.pan.pl

DYŻURY

w trakcie zjazdów, pok. 272