Home Page » Research structure of ILS PAS » Department of Administrative Law

Department of Administrative Law


dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN

dr Dominik Sybilski

dr hab. Mateusz Błachucki, prof. INP PAN
dr Wojciech Drobny

Institute of Law Studies PAS
00-330 Warszawa, Nowy Świat 72
phone: (22) 65-72-781
office hours: Tuesday, 12:00-14:00, room: 222


Obszary badawcze

Zakład Prawa Administracyjnego prowadzi działalność naukową, której przedmiotem jest badanie polskiego i europejskiego prawa administracyjnego zarówno materialnego jak i procesowego. Badania szczegółowe obejmują przede wszystkim prawo urzędnicze i dostęp do informacji publicznej. Ponadto badaniami objęto prawo rynku finansowego, nowoczesne technologie w administracji publicznej, prawo antymonopolowe oraz prawo pomocy publicznej.

Przedmiotem badań w ostatnim okresie była problematyka:

 • rozwój prawa dostępu do informacji publicznej
 • konstytucyjne podstawy służby cywilnej
 • dostęp do akt administracyjnych
 • ekonomiczne podstawy kontroli łączenia przedsiębiorców
 • elektroniczna administracja
 • nadzór nad rynkiem finansowym
 • relacje pomiędzy prawem publicznym i prywatnym
 • regulacje dotyczące informacji
 • zarządzanie kancelarią prawną

Zakład rozwija współpracę z innymi instytucjami publicznymi, tj. Naczelnym Sądem Administracyjnym czy Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Wspólnie z Naczelnym Sądem Administracyjnym w czerwcu oraz wrześniu 2010 r. zostały zorganizowane dwie konferencje poświęcone problematyce rozdziału właściwości sądów administracyjnych i sądów powszechnych. Na podstawie wygłoszonych referatów przygotowywana jest publikacja książkowa, która ma się ukazać do końca 2010 r.

Pracownicy Zakładu brali udział w pracach eksperckich w Radzie Europy, International Organisation of Pension Funds Supervisors, International Competition Network, OECD, Kancelarii Sejmu RP, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komitecie Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności.


Udział w grantach badawczych

 • Balancing transparency and confidentiality in administrative organization and decision-making – prowadzony na zlecenie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i kierowany przez prof. Mario Savino
 • Transformacja systemowa w Polsce – zrealizowany w Szkole Głównej Handlowej i kierowany przez prof. Katarzynę Żukrowską