Home Page » Research structure of ILS PAS » Department of Private Law

Department of Private Law


prof. dr hab. Andrzej Bierć

dr Robert Siwik

prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz
dr hab. Monika Tarska, prof. INP PAN
dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN
dr hab. Barbara Bajor, prof. INP PAN (urlop bezpłatny)
dr Joanna Mucha-Kujawa
dr Grzegorz Nita-Jagielski
dr Mateusz Grochowski (urlop bezpłatny)
mgr Michał Matysiak

Institute of Law Studies PAS
00-330 Warszawa, Nowy Świat 72
phone: (22) 65-72-885
office hours: Tuesday, 13:00-15:00, room: 216


Obszary badawcze

Tematem wiodącym prac Zakładu jest Przemiany prawa prywatnego w związku procesami globalizacji i europeizacji.