The Prof. Stanislaw Batawia Polish Society of Criminology


The Society was founded in 1991 with the goals of promoting the development of criminology and other sciences that focus on the problems of crime and social pathology; initiating and evaluating programmes and activities for the prevention and combating of crime; supporting the education of highly qualified academic and training staff; and supporting and initiating publishing activities in the field of criminology.

The Society pursues its goals by:

  1. initiating, organising and conducting scientific research;
  2. organising training workshops, lectures, discussion meetings, conferences and scientific and popular science seminars;
  3. collaborating with the Polish Academy of Sciences, universities and other organisations, associations and scientific institutions in the country;
  4. carrying out the international exchange of information and experience, particularly to disseminate the achievements of Polish criminology in the international arena;
  5. collaborating with state authorities, social organisations and other institutions that deal with preventing and combating crime;
  6. voicing opinions on draft normative acts and submitting draft amendments to laws in force;
  7. publishing activities and business ventures; and
  8. developing other forms of activity aimed at achieving the Society’s statutory goals.

Publications

The journal is available in the ILS PAS e-Library and in the Journal’s platform.

Biuletyn Kryminologiczny [Bulletin of the Polish Society of Criminology] (formerly Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora Stanisława Batawii)

WŁADZE TOWARZYSTWA
dr hab. Dagmara Woźniakowska – Prezeska
prof. dr hab. Janina Błachut – Wiceprezeska
prof. dr hab. Katarzyna Laskowska – Wiceprezeska
prof. dr hab. Irena Rzeplińska – Członkini Zarządu
dr Monika Szulecka – Członkini Zarządu
dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz – Sekretarzyni
dr Konrad Buczkowski – Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA
dr Katarzyna Badźmirowska – Masłowska – Przewodnicząca
dr hab. Beata Gruszczyńska, prof. UW
dr Paulina Wiktorska

00-330 Warszawa ul. Nowy Świat 72,
pok. 248 (dawny 262), II p. Pałac Staszica
e-mail: towarzystwo.kryminologiczne@gmail.com.
Nr konta bankowego: 52 1160 2202 0000 0000 3583 0504
NIP 525-20-88-669

logo BK
Napis BK

Warszawa, dnia 26 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo,
W imieniu Komitetu Redakcyjnego Biuletynu Kryminologicznego serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów do publikacji w naszym czasopiśmie.

Obecnie finalizujemy prace nad najnowszym 27 numerem. Zgodnie z przyjętą w Biuletynie Kryminologicznym procedurą recenzowania prosiliśmy o przesłanie gotowych tekstów do 31 października 2020 r., jesteśmy jednak w stanie dołączyć jeszcze dodatkowe teksty do tego numeru, pod warunkiem szybkiego ich otrzymania.

Zgodnie z profilem czasopisma, zaproszenie kierujemy szczególnie do młodych naukowców, doktorantów, absolwentów, a także studentów, którzy na jego łamach pragnęliby opublikować wyniki prowadzonych przez siebie badań lub analiz teoretycznych.

Z prośbą o przekazanie informacji o możliwości publikacji w Biuletynie zainteresowanym chcielibyśmy również zwrócić się do wszystkich promotorów i recenzentów prac dyplomowych oraz opiekunów naukowych, którzy znają prace warte szerszego upublicznienia.

Od 26-go numeru Biuletyn Kryminologiczny składa się z dwóch podstawowych działów:

  • Artykuły, w publikujemy artykuły z zakresu empirycznej i teoretycznej kryminologii, prezentacje koncepcji badań i literatury przedmiotu objętego tematem opracowania, a także wyniki badań lub analiz teoretycznych z pokrewnych do kryminologii dziedzin nauki, m.in.: prawa karnego, kryminalistyki, medycyny sądowej, psychologii i socjologii.
  • Informacja naukowa, w którym zapraszamy do przesyłania sprawozdań z kryminologicznych konferencji naukowych, których byliście Państwo uczestnikami lub organizatorami, informacji o aktualnie prowadzonych przez Państwa badaniach kryminologicznych oraz informacji o najnowszych publikacjach z zakresu kryminologii i recenzji książek o tematyce kryminologicznej.

Prosimy o przesyłanie tekstów o objętości do ok. 100 tys. znaków ze spacjami, o stosowanie przypisów dolnych, dołączenie bibliografii (w formacie: Siemaszko A., Kogo biją, komu kradną, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001; Warylewski J., Reakcja karna na przestępstwa seksualne, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2007, nr 54, s. 27–53.), abstraktu (max. 1500 znaków ze spacjami) i od 3 do 7 słów kluczowych. Tytuł, abstrakt i słowa kluczowe po polsku i po angielsku. Gdy przesyłany tekst zawiera tabele lub wykresy przygotowane w innym programie niż Microsoft Word (np. MS Excel), prosimy również o przesłanie – niezależnie od tekstu artykułu – pliku źródłowego takiej tabeli czy wykresu.

Wszelkie materiały do publikacji w Biuletynie Kryminologicznym prosimy przesyłać na adres e-mail: k.buczkowski@inp.pan.pl.

Z wyrazami szacunku,
dr hab. Beata Gruszczyńska
Redaktor Naczelna
Biuletynu Kryminologicznego