Home Page » Staff » dr Agnieszka Sołtys

dr Agnieszka Sołtys

Contact:
tel. (22) 65-72-885
email: agn.soltys@post.pl
office hours: Monday, hours 12.00-13.00, room 216 (old 220)

Ph.D Agnieszka Sołtys received a Ph.D in legal sciences, cum laude, at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University; she completed post-graduate studies in European law at the University of Oxford; studied at the Hague Academy of International Law and at the University of Utrecht; she is an attorney-at-law (radca prawny) – completed legal apprenticeship at the Bar of Legal Advisors, Warsaw branch and passed the bar exam (placed 3rd among 130 candidates); before joining the Institute of Law Studies of the Polish Academy of Science for many years she worked in an international law firm, in Warsaw and Brussels.

In 2016 Ph.D Agnieszka Sołtys received the distinction in the prestigious competition, organized by „Państwo i Prawo”, for the best doctoral and postdoctoral dissertation awarded for her doctoral dissertation: „The obligation to interpret national law in accordance with EU law as an instrument to ensure the effectiveness of European Union law”.

Ph.D Agnieszka Sołtys is the author of a number of publications in the field of EU law and expert opinions for public institutions (including the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland).

Ph.D Agnieszka Sołtys is a member of the Scientific Council of the Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences and a member of the audit committee of the Polish Association for European Law (an association operating within the framework of the International Federation for European Law (FIDE)).

As a part of ongoing research work, Ph.D Agnieszka Sołtys participates, among others, in publication works on “System Prawa Unii Europejskiej” (Beck) and research carried out under the grant NCN 2017/27/B/HS5/03043: European constitutionalism. Pluralistic concept of the relation between EU and national law in case law. The head of the grant project is Prof. Andrzej Wróbel. Ph.D Agnieszka Sołtys has also been appointed as a national rapporteur for the XXIX FIDE Congress (The Hague, 2020), with the Topic 1: “National Courts and the Enforcement of EU Law”

Application of EU law by national courts; Instruments for ensuring the effectiveness of EU law in national legal orders; Constitutionalization of EU law.

Awards and prizes

 • Distinction (2016) in the prestigious competition, organized by „Państwo i Prawo”, for the best doctoral and postdoctoral dissertation awarded for her doctoral dissertation: „The obligation to interpret national law in accordance with EU law as an instrument to ensure the effectiveness of European Union law”.

Scholarships

 • Scholarship under FCO Chevening Program – postgraduate studies at Oxford University, Worcester College;
 • Scholarship granted by the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands – Course on Public International Law, Hague Academy of International Law;
 • Scholarship under Tempus Program – studies at Utrecht University;
 • Scholarship granted by the Government of Austria – Course on European Law at the University of Graz, University of Maribor.
 1. Pluralistyczna koncepcja relacji prawa UE i prawa krajowego wobec współczesnych wyzwań dla europejskiego porządku konstytucyjnego, Państwo i Prawo 2021, nr 4
 2. Prawo do milczenia osób fizycznych w postępowaniach administracyjnych, które mogą prowadzić do nałożenia sankcji o charakterze karnym – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 2.02.2021 r., C-481/19, DB przeciwko Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), Europejski Przegląd Sądowy 2021, nr 8
 3. Cechy i charakter prawa unijnego oraz problem jego konstytucjonalizacji (w:) System Prawa Unii Europejskiej. Tom I. Podstawy i źródła prawa UE, red. S. Biernat, Wydawnictwo Beck 2020
 4. Cele Unii Europejskiej (w:) System Prawa Unii Europejskiej. Tom I. Podstawy i źródła prawa UE, red. S. Biernat, Wydawnictwo Beck 2020
 5. Wartości Unii Europejskiej (w:) System Prawa Unii Europejskiej. Tom I. Podstawy i źródła prawa UE, red. S. Biernat, Wydawnictwo Beck 2020
 6. (wspólnie z D. Miąsikiem) chapter on Poland (w:) National Courts and the Enforcement of EU Law. The Pivotal Role of National Courts in the EU Legal Order, The XXIX FIDE Congress in The Hague, 2020 Congress Publications, Vol. 1, red, M. Botman, J. Langer, the Hague 2020
 7. Odmowa zastosowania nienotyfikowanych przepisów technicznych a przepisy sankcjonujące (w:) Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Europejskiej, red. A. Sołtys, M. Taborowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2018
 8. Obowiązek wykładni zgodnej w kontekście wykładni prawa UE przez sądy polskie (w:) System Prawa Unii Europejskiej. Tom III. Wykładnia Prawa UE, red. L. Leszczyński, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2018
 9. Wykładnia prawa UE w orzecznictwie TK (w:) System Prawa Unii Europejskiej. Tom III. Wykładnia Prawa UE, red. L. Leszczyński, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2018
 10. A. Sołtys, M. Taborowski (red.), Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2018
 11. Normatywne znaczenie niewiążących aktów prawa unijnego w procesie stosowania prawa przez organy krajowe w sprawach antymonopolowych i regulacyjnych (w:) Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu, C.H.Beck 2017
 12. The obligation to interpret national law in accordance with European Union law in the jurisprudence of Polish Constitutional Court – focus on limits, The European Journal of Public Matters 2017
 13. Pozasądowa ochrona praw jednostki w Unii Europejskiej (w:) Powszechne środki ochrony prawnej (petycje, wnioski, skargi) w prawie administracyjnym jako instrumenty ochrony praw obywatelskich, red. G. Sibiga, M. Błachucki, Presscom 2017
 14. Odmowa stosowania nienotyfikowanych przepisów technicznych (w:) Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej, red. M. Taborowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2016
 15. recenzja publikacji: Transnational Law. Rethinking European Law and Legal Thinking, red. M. Maduro, K. Tuori oraz S. Sankari, Cambridge University Press 2014 (w:) Państwo i Prawo 2016, nr 12
 16. monografia: Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym jako instrument zapewniania efektywności prawa Unii Europejskiej, Warszawa (wydawca: Wolters Kluwer) 2015, liczba arkuszy wydawniczych: 45 (stron: 774)
 17. Kontrola sądowa w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa w świetle opinii Trybunału Sprawiedliwości 2/13, Europejski Przegląd Sądowy 2015, nr 12
 18. Obowiązek wykładni zgodnej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego – część I, Europejski Przegląd Sądowy 2014, Nr 4
 19. Obowiązek wykładni zgodnej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego – część II, Europejski Przegląd Sądowy 2014, Nr 5
 20. Wykładnia prawa krajowego zgodnie z dyrektywami jako środek zapewnienia skuteczności orzeczeniom TS (podjętym w trybie art. 267 TFUE) w polskim porządku prawnym (w:) Zapewnianie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, red. A. Wróbel, Warszawa 2011
 21. Wykładnia contra legem jako kryterium wyznaczania granicy obowiązku wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem UE w polskim porządku prawnym (w:) Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. S. Biernat, S. Dudzik, Warszawa 2011
 22. Publikacje wydawane przez kancelarię prawną Allen&Overy dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, m.in.: Competition Law in Poland, 2003 z coroczną aktualizacją do 2007; State Aid in Poland – issues for investors, 2004 z coroczną aktualizacją do 2007; Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe, 2006 (współautorka)
 23. Spór o zasadę supremacji (w:) Studia z prawa europejskiego, w piątą rocznicę utworzenia Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. S. Biernat, Kraków 2000
 24. Notion of Anticompetitive Concentration in Law of the European Community and the Republic of Poland (w:) Introduction to Competition and State Aid Law of the European Union, red. European Public Law Center, Esperia Publications Ltd., London 1998