mgr Joanna Florecka

Contact:
tel. 22 826 -75-71
email: j.florecka@inp.pan.pl
Office hours: Tuesdays, from 14: 00-16: 00
 • 2013 Master of Law (University of Warsaw)
 • 2012-2013 – American Law Studies – Center for American Law Studies, cooperation of University of Warsaw and University of Florida
 • 2016-2017 – College of Europe, MA in Interdisciplinary European Studies
 • 2017 – present – research assistant at the Department of European Law of the Institute of Legal Studies Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences

Public procurement law (including green and social public procurement regulation), data protection, EU’s free trade agreements, energy sector regulation.

Individual research projects:

 • Research carried out under grant no. 2019/35/N/HS5/03902, entitled: Sustainable Public Procurement as a tool to implement social sustainable development goals. Legal perspective – head of the project: Joanna Florecka.
 1. Joanna Florecka, Wpływ terminu związania ofertą na postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, [w]: Problemy Prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część dziesiąta, CH Back, Warszawa 2020.
 2. Joanna Florecka, Cel unijnego systemu prawa zamówień publicznych – wdrażanie celów polityki zrównoważonego rozwoju czy jedynie zapewnienie funkcjonowania Jednolitego Rynku UE? [w:] A. Bielecki , D. Szafrański, T. Gąsior (red.), Problemy Prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część dziesiąta, CH Back, Warszawa 2019.
 3. Joanna Florecka, Wpływ terminu związania ofertą na postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego – przesłany do publikacji.
 4. Joanna Florecka, Joint procurement within the UN System.The functioning of the Common Procurement Activities Group – przesłany do publikacji.
 5. Joanna Florecka, „Between social objectives and data protection – monitoring the public procurement considerations concerning social inclusion” [w]: NASD “Scientific Challenges” (ISSN 2411-3506) (Pl: «Ekonomiczne i prawnicze wyzwania 2019 roku»), Lwów, 2019.
 6. Joanna Florecka, Zastrzeganie wykazu osób jako tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa (Confidentiality clause in public procurement in the light of jurisprudence), [w] :Bielecki A., Szafrańki D., Gąsior T. (red.), Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część dziewiąta, CH Beck, Warszawa, 2018, p. 21-31.
 7. Joanna Florecka, Odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu podprogowym [w] : Bielecki A., Szafrański D., Gąsior T. (red.), Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część ósma, C.H. Beck, 2017, Warszawa, p. 47-54.
 8. Joanna Florecka, Solidarna odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy w świetle orzecznictwa, [w] : Bielecki A., D. Szafrański (red.), Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część siódma, C.H. Beck, Warszawa, 2016, p. 27-47.
 9. Joanna Florecka, Przyczyny fali upadłości firm budowlanych w obliczu zamówień publicznych w sektorze infrastruktury (zagadnienia wybrane) [w]. Bieńkowska B., Szafrański D. (red „Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część szósta, C H. Beck, Warszawa, 2015, p. 31-43.
 10. Joanna Florecka, „Between social objectives and data protection – monitoring the public procurement considerations concerning social inclusion” [w]: NASD “Scientific Challenges” (ISSN 2411-3506) (Pl: «Ekonomiczne i prawnicze wyzwania 2019 roku»), Lwów, 2019.
 11. Joanna Florecka, “Zastrzeganie wykazu osób jako tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa” (Confidentiality clause in public procurement in the light of jurisprudence), [in] :Bielecki A., Szafrańki D., Gąsior T. (ed.), Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część dziewiąta, CH Beck, Warsaw 2018.
 12. Joanna Florecka, Odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu podprogowym (An appeal from the choice of the best offer in the public procurement below EU Threshold) [in] : Bielecki A., Szafrański D., Gąsior T. (ed), Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część ósma, C.H. Beck, 2017, Warsaw, p. 21-31.
 13. Joanna Florecka, “Solidarna odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy w świetle orzecznictwa” (Joint and several liability of the inwestor for subcontractor’s remuneration in the light of the case law), [in] : Bielecki A., D. Szafrański (ed.), Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część siódma, C.H. Beck, Warsaw, 2016, p. 27-47.
 14. Joanna Florecka, “Przyczyny fali upadłości firm budowlanych w obliczu zamówień publicznych w sektorze infrastruktury (zagadnienia wybrane)” (The cause of the wave of bankruptcies of construction companies in the face of infrastructural public procurement – selected issues.) [in]. Bieńkowska B., Szafrański D. (ed.) „Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część szósta, C H. Beck, Warsaw, 2015, p. 31-43.