mgr Joanna Florecka

Kontakt:
tel. 22 826 -75-71
email: j.florecka@inp.pan.pl
dyżur: wtorki, w godz. 14:00-16:00
 • 2013 – Magister Prawa – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 2012-2013 – American Law Studies – Center for American Law Studies, przy współpracy University of Florida i Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 2016-2017 – College of Europe, MA in Interdisciplinary European Studies, specjalizacja EU Public Affairs and Policies.
 • 2017 – Asystent w Departamencie Prawa Europejskiego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Prawo zamówień publicznych (w tym regulacje dot. zielonych i społecznych zamówień publicznych), ochrona danych osobowych, umowy o wolnym handlu zawarte przez Unię Europejską, prawo energetyczne

Joanna Florecka realizuje projekt badawczy dotyczący problematyki ochrony danych osobowych w zamówieniach publicznych a także prowadzi badania nad udzielaniem zamówień publicznych przez organizacje międzynarodowe w Genewie.

Stypendia/granty:

 • 2016 – Stypendium rządu polskiego na Interdisciplinary European Studies w College of Europe.
 • 2017/2018 – dotacja celowa dla młodych naukowców na realizację projektu.

Badania naukowe realizowane w ramach grantu 2019/35/N/HS5/03902, pt. Zrównoważone zamówienia publiczne jako narzędzie realizacji celów zrównoważonego rozwoju społecznego. Aspekty prawne – mgr. Joanna Florecka

 1. Joanna Florecka, Wpływ terminu związania ofertą na postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, [w]: Problemy Prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część dziesiąta, CH Back, Warszawa 2020.
 2. Joanna Florecka, Cel unijnego systemu prawa zamówień publicznych – wdrażanie celów polityki zrównoważonego rozwoju czy jedynie zapewnienie funkcjonowania Jednolitego Rynku UE? [w:] A. Bielecki , D. Szafrański, T. Gąsior (red.), Problemy Prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część dziesiąta, CH Back, Warszawa 2019.
 3. Joanna Florecka, Wpływ terminu związania ofertą na postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego – przesłany do publikacji.
 4. Joanna Florecka, Joint procurement within the UN System.The functioning of the Common Procurement Activities Group – przesłany do publikacji.
 5. Joanna Florecka, „Between social objectives and data protection – monitoring the public procurement considerations concerning social inclusion” [w]: NASD “Scientific Challenges” (ISSN 2411-3506) (Pl: «Ekonomiczne i prawnicze wyzwania 2019 roku»), Lwów, 2019.
 6. Joanna Florecka, Zastrzeganie wykazu osób jako tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa (Confidentiality clause in public procurement in the light of jurisprudence), [w] :Bielecki A., Szafrańki D., Gąsior T. (red.), Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część dziewiąta, CH Beck, Warszawa, 2018, p. 21-31.
 7. Joanna Florecka, Odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu podprogowym [w] : Bielecki A., Szafrański D., Gąsior T. (red.), Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część ósma, C.H. Beck, 2017, Warszawa, p. 47-54.
 8. Joanna Florecka, Solidarna odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy w świetle orzecznictwa, [w] : Bielecki A., D. Szafrański (red.), Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część siódma, C.H. Beck, Warszawa, 2016, p. 27-47.
 9. Joanna Florecka, Przyczyny fali upadłości firm budowlanych w obliczu zamówień publicznych w sektorze infrastruktury (zagadnienia wybrane) [w]. Bieńkowska B., Szafrański D. (red „Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część szósta, C H. Beck, Warszawa, 2015, p. 31-43.
 10. Joanna Florecka, „Between social objectives and data protection – monitoring the public procurement considerations concerning social inclusion” [w]: NASD “Scientific Challenges” (ISSN 2411-3506) (Pl: «Ekonomiczne i prawnicze wyzwania 2019 roku»), Lwów, 2019.
 11. Joanna Florecka, “Zastrzeganie wykazu osób jako tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa” (Confidentiality clause in public procurement in the light of jurisprudence), [in] :Bielecki A., Szafrańki D., Gąsior T. (ed.), Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część dziewiąta, CH Beck, Warsaw 2018.
 12. Joanna Florecka, Odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu podprogowym (An appeal from the choice of the best offer in the public procurement below EU Threshold) [in] : Bielecki A., Szafrański D., Gąsior T. (ed), Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część ósma, C.H. Beck, 2017, Warsaw, p. 21-31.
 13. Joanna Florecka, “Solidarna odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy w świetle orzecznictwa” (Joint and several liability of the inwestor for subcontractor’s remuneration in the light of the case law), [in] : Bielecki A., D. Szafrański (ed.), Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część siódma, C.H. Beck, Warsaw, 2016, p. 27-47.
 14. Joanna Florecka, “Przyczyny fali upadłości firm budowlanych w obliczu zamówień publicznych w sektorze infrastruktury (zagadnienia wybrane)” (The cause of the wave of bankruptcies of construction companies in the face of infrastructural public procurement – selected issues.) [in]. Bieńkowska B., Szafrański D. (ed.) „Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część szósta, C H. Beck, Warsaw, 2015, p. 31-43.