dr Monika Domańska

Contact:
tel. (22) 65-72-885
email: astamz@sn.pl
office hours: Mondays, hours 14.00-16.00, room 216 (old 220)
 • Ph.D Monika Domańska is an Assistant Professor, Department of European Law at the Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences where she has been working since 2006.
 • Since 2001, Ph.D Domańska has been working in Labour Law and Social Security Chamber in the Supreme Court of Poland, first as a judicial assistant and now as a Member of the Supreme Court Research and Analyses Office, providing opinions on legal issues.
 • Ph.D Domańska has been admitted to the Chamber of Legal Advisors in Warsaw in 2011 (attorney-at-law). Due to employment contract in Supreme Court, currently not exercising this profession.

Monika Domańska received the Ph.D. in Law at this Institute in 2011 after defending her thesis dedicated to the issue “Implementation of EU Directives by National Courts” (published in Poland by WoltersKluwer, 2014). The thesis analyses the process in which the objectives of the directive must be secured by full application of the provisions transposing the directive into national law by competent national authorities, including in particular national courts, and by the enforcement of these provisions where they are breached.

Her current research in European Union Law and Comparative Law with specific expertise in anti-discrimination law straddles two fields: first, she developes a critical legal studies on European and international anti-discrimination law by focusing on intersectional inequalities and other types of multiple discrimination. Second, she is promoting correct application of anti-discrimination law and for those concept she uses interdisciplinary methods, including empirical and discursive analysis of case law, in particular the ECJ, ECtHR and national courts.

Individual research projects:

„Dicrimination on more then one prohibited ground” research grant founded by the National Science Center (Poland) (DEC-013/09/B/HS5/04526) (2014-2018).

Scholarships:

Monika Domańska was granted scholarship by the Swiss Institute of Comparative Law in Lausanne under the Van Calker Scholarship Program allowing to conduct a two-month internship at this Institute (2010 r.)

 1. Komentarz do art. 157 TFUE [w:] Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. T. II, (red.) A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer, Warszawa 2012, s. 956-986;
 2. Multiple discrimination as a European issue. Romani women perspective [w:] Europe of Founding Fathers: Investment in the common future, (red.) M. Sitek, G. Dammacco, A. Ukleja, M. Wójcicka, Olsztyn 2013, s. 421-428;
 3. Zwielokrotniona opresja, czyli dyskryminacja ze względu na więcej niż jedno kryterium. Wyzwania prawa europejskiego [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania, red. nauk. J. Jaskiernia, Warszawa 2014, s. 407 – 415;
 4. Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe, Warszawa 2014, ss. 404;
 5. “Angemessene Vorkehrungen“ im Recht der Europäischen Union und ihr Verhältnis zum Verbot der Diskriminierung aufgrund einer Behinderung [w:] Diskriminierung aufgrund der Gesundheit in alternden Gesellschaften. Deutschland und Polen vor neuen Herausforderungen, (red.) C. D. Classen, B. Łukańko, D. Richter, BWV 2015, s. 53-64;
 6. Konkurencja czy komplementarność standardów? Zróżnicowany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn w na tle orzecznictwa TSUE i ETPCz [w:] Unia Europejska a Prawo Międzynarodowe. Księga Jubileuszowa dedykowana Pani Prof. Elżbiecie Dyni (red.) L. Brodowski, D. Kuźniar – Kwiatek, Rzeszów 2015, s. 43-53;
 7. Die Umsetzung europäischen Anti-Diskriminierungsrechts, insbesondere der Richtlinie 2000/78/EC“ [w:] Sexuelle Orientierung als Diskriminierungsgrund, Regelungsbedarf in Deutschland und Polen?, (red.) C.D. Classen, D. Richter, B. Łukańko, Tübingen 2016, s. 121-134;
 8. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie P 4/14 w świetle zagadnień prawa Unii Europejskiej [w:] Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskie, (red.) M. Taborowski. Warszawa 2016, s. 295-310;
 9. Glosa do wyroku SN z 14.02.2013 r., III PK 31/12 (dyskryminacja pracownika; dochodzenie roszczeń odszkodowawczych), Państwo i Prawo 2016, nr 2, s. 131-138;
 10. Charakter pozycji ustrojowej asesora sądowego przed otrzymaniem votum a skutki procesowe wydawanych przez niego rozstrzygnięć, Temidium 2018, nr 2 (93), s. 39-43;
 11. Dopuszczalność zażalenia na postanowienie asesora sądowego, Biuletyn Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2018, nr 2, s. 25-33;
 12. People with disabilities as a vulnerable group. The concept of protection of rights of vulnerable groups (w:) Białostockie Studia Prawnicze 2018, vol. 23, nr 4, s. 25-34;
 13. Zakaz dyskryminacji ze względu na więcej niż jedno zabronione kryterium, Warszawa 2019, ss. 430.