PhD Katarzyna Strąk

Contact:
tel. (22) 657-28-85
email: katarzyna.strak@inp.pan.pl
work shift: Mondays, 13h00-14h00, room 216

Katarzyna Strąk graduated from Faculty of Modern Languages (Iberian Studies) and Faculty of Law and Administration (Law) at University of Warsaw. She joined the Institute of Law Studies PAS in 2007. She obtained her PhD in 2015. She is an ILS Science Festival coordinator.

European Union Law, including Area of Freedom, Security and Justice, Fundamental Rights, Internal Market, EU Citizenship. Application of Polish Law on Aliens

Research projects

 • 27/06/2013-26/12/2014 – “Return policy of the European Union. Legal aspects” – principal investigator. Research project funded by Narodowe Centrum Nauki (National Science Centre – NCN). Contract no UMO-2012/07/N/HS5/01717
 • 02/2020-10/2020 – Selected Issues of Polish Return Law and Practice – participant in “Excelence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad’ project funded by the Ministry of Science and Higher Education

Fellowships

 • 02/2017 – a fellowship offered by Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law in Heidelberg

Other

 • European Commission expert in Horizon 2020 (Secure Societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens)
 • NAWA (National Agency for Academic Exchange) expert
 • External peer reviewer for The LEaDing Fellows Postdocs Programme (The Netherlands)
 • Ad hoc reviewer for Polish Review of International and European Law, Polish Yearbook of International Law
 1. Polityka Unii Europejskiej w zakresie powrotów. Aspekty prawne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019
 2. Eurodac as an instrument of the Return Policy of the European Union, PRIEL 1/2018 (w druku)
 3. Pojęcie ryzyka ucieczki w prawie azylowym i imigracyjnym Unii Europejskiej, EPS 3/2018
 4. Reforma Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego – system dubliński, w: O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, red. naukowa: G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Hernandez-Połczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017
 5. Charakter prawny art. 78 ust. 3 TFUE – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 6.09.2017 r., sprawy połączone C-643/15 i C-647/15, Republika Słowacka i Węgry przeciwko Radzie Unii Europejskiej, EPS 12/2017
 6. Kary pieniężne nakładane na przewoźników na podstawie ustawy o cudzoziemcach w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, w: Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, Warszawa 2015.
 7. Wspólne operacje powrotowe – rola FRONTEX-u, w: Agencja FRONTEX w strefie Schengen. 10 lat doświadczeń, Lublin 2015
 8. Stosowanie zakazu ponownego wjazdu w świetle ustawy o cudzoziemcach – pierwsze doświadczenia i wstępne wnioski, w: Status cudzoziemca w prawie międzynarodowym publicznym. Implikacje w prawie Unii Europejskiej i w polskim porządku prawnym, Olsztyn 2013
 9. Wydalanie Romów, obywateli Unii Europejskiej – analiza przypadku, w: Unia Europejska: zjednoczeni w różnorodności, Warszawa 2012
 10. “Nadrzędne względy bezpieczeństwa publicznego określone przez państwa członkowskie” – glosa do wyroku ETS z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie – 145/09 Tsakouridis, EPS 1/2012
 11. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom I, red. A. Wróbel – komentarz do art. 77-80 TFUE, Warszawa 2012
 12. Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zarządzanie granicami, polityka wizowa, azylowa i imigracyjna, seria: System Prawa Unii Europejskiej. Podręcznik, tom XI cz. 2, wyd. 2 zmienione, Warszawa 2011 (współautorstwo z E. Borawską- Kędzierską)
 13. K. Strąk, Polityka Unii Europejskiej w zakresie powrotów. Aspekty prawne, Warszawa 2019.
 14. K. Strąk, EURODAC as an instrument of the EU return policy, “Polish Review of International and European Law” 2018, vol. 7 no 1, s. 41-56.
 15. K. Strąk, Pojęcie ryzyka ucieczki w prawie azylowym i imigracyjnym Unii Europejskiej, „Europejski Przegląd Sądowy” 2018, nr 3, s. 18-24.
 16. K. Strąk, Charakter prawny art. 78 ust. 3 TFUE – glosa do wyroku TS z 6.09.2017 r., sprawy połączone C-643/15 i 647/15, Republika Słowacka i Węgry przeciwko Radzie Unii Europejskiej, „Europejski Przegląd Sądowy”, 2017, nr 12, s. 38-43.
 17. K. Strąk, Reforma Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego – system dubliński [w:] G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Hernandez-Połczyńska, K. Sękowska-Kozłowska (red.), O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, Warszawa 2017, s. 451-464.
 18. K. Strąk, Kary pieniężne nakładane na przewoźników na podstawie ustawy o cudzoziemcach w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych [w:] M. Błachucki (red.), Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, Warszawa 2015, s. 185-198.
 19. Polityka Unii Europejskiej w zakresie powrotów. Aspekty prawne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019
 20. Eurodac as an instrument of the Return Policy of the European Union, PRIEL 1/2018 (w druku)
 21. Pojęcie ryzyka ucieczki w prawie azylowym i imigracyjnym Unii Europejskiej, EPS 3/2018
 22. Reforma Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego – system dubliński, w: O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, red. naukowa: G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Hernandez-Połczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017
 23. Charakter prawny art. 78 ust. 3 TFUE – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 6.09.2017 r., sprawy połączone C-643/15 i C-647/15, Republika Słowacka i Węgry przeciwko Radzie Unii Europejskiej, EPS 12/2017
 24. Kary pieniężne nakładane na przewoźników na podstawie ustawy o cudzoziemcach w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, w: Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, Warszawa 2015.
 25. Wspólne operacje powrotowe – rola FRONTEX-u, w: Agencja FRONTEX w strefie Schengen. 10 lat doświadczeń, Lublin 2015 Stosowanie zakazu ponownego wjazdu w świetle ustawy o cudzoziemcach – pierwsze doświadczenia i wstępne wnioski, w: Status cudzoziemca w prawie międzynarodowym publicznym. Implikacje w prawie Unii Europejskiej i w polskim porządku prawnym, Olsztyn 2013
 26. Wydalanie Romów, obywateli Unii Europejskiej – analiza przypadku, w: Unia Europejska: zjednoczeni w różnorodności, Warszawa 2012 “Nadrzędne względy bezpieczeństwa publicznego określone przez państwa członkowskie” – glosa do wyroku ETS z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie – 145/09 Tsakouridis, EPS 1/2012 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom I, red. A. Wróbel – komentarz do art. 77-80 TFUE, Warszawa 2012
 27. Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zarządzanie granicami, polityka wizowa, azylowa i imigracyjna, seria: System Prawa Unii Europejskiej. Podręcznik, tom XI cz. 2, wyd. 2 zmienione, Warszawa 2011 (współautorstwo z E. BorawskąKędzierską)