dr hab. Przemysław Saganek, prof. INP PAN

Contact:
tel. (22) 65-72-885
email: psaganek@yahoo.com
Office hours: Wednesdays from 13.00-15.00, room 216
 • Master of law, 1995, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw
 • Doctor of law (PhD.), 2000, Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences, doctoral thesis: „Podział kompetencji pomiędzy Wspólnoty Europejskie a państwa członkowskie” [Division of powers between the European Communities and their Member States], under supervision of professor W. Czapliński;
 • Doctor habilitus, 2011, Institute of Law Studies Polish Academy of Sciences, degree granted based on monograph „Akty jednostronne państw w prawie międzynarodowym” [Unilateral acts of states in public international law]
 • Associate professor, 2011, Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences
 • Head of the Department of Public International Law
 • Public international law
 • EU law

Research projects:

 • „Problems of responsibility in Polish-Russian relations”, grant OPUS 15, NCN, nr: UMO-2018/29/B/HS5/00863, participant.
 • „Unilateral acts of states in public international law”, scientific grant of the Polish Ministry of Science and Informatics (2005-2007); head of the project.
 • “Unrecognised Subjects in International Law”, grant OPUS 7, NCN, nr: UMO-2014/13/B/HS5/01490; participant.

Awards:

 • Second award of “Państwo i Prawo” [Law and State] Journal for the best habilitation monograph, 2012
 • Manfred Lachs Award for the best monograph in the field of international law, 2011

Scholarships:

 • 2006 – Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law in Heidelberg

Monographs:

 1. Unilateral Acts of States in Public International Law, Boston 2016.

Editorial work:

 1. Polskie firmy transportowe a niemiecka płaca minimalna w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2016 (as co-editor with J. Barcz).

Book chapters and articles:

 1. The theoretical problem of sources of inter national law, „Wroclaw Review of Law, Administration & Economics” 2018, nr 2
 2. Forms of recognition, [in]: W.Czapliński (ed.), Unrecognised Subjects in International Law, Warsaw 2019
 3. European (dis)integration perspectives: East meets West?, [in]: A.Kellerhals, T.Baumgartner (eds.) New Dynamics in the European integration process – Europe post Brexit, Zurich, Basel, Genf 2018
 4. General principles of law in public international law, PYbIL 2018
 5. International responsibility and the systemic character of international law, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 2017, 52 (65)
 6. Akty jednostronne państwa a problematyka źródeł prawa międzynarodowego, [w]: B.Mielnik (red.), Z problematyki źródeł prawa międzynarodowego, WUW r., Wrocław 2017.
 7. The Present Dispute on the Polish Constutitional Tribunal, [w]: A. Kellerhals, T. Baumgartner (eds.), Rule of Law in Europe – Current Challenges, Zurich, Basel, Genf: 2017.
 8. Niemieckie przepisy o płacy minimalnej a prawo Unii Europejskiej, [w]: J. Barcz, P. Saganek, Polskie firmy transportowe a niemiecka płaca minimalna w świetle prawa Unii Europejskiej, Elipsa, Warszawa: 2016.
 9. The refugees crisis – a few remarks from the perspective of a lawyer, [w]: A. Kellerhals, T. Baumgartner (eds.), Perspectives of Security in Europe – Current Challenges, EU Strategies, International Cooperation, Europa Institut, Zurich: 2016.
 10. Współczesny kryzys migracyjny a uwarunkowania międzynarodowoprawne, 3 Studia Prawnicze 7 (2016).
 11. Uznanie jako akt jednostronny państwa a systemowy charakter prawa międzynarodowego [w:] R. Kwiecień (ed.) Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, UMCS, Lublin: 2015.
 12. Aut dedere aut iudicare – uwagi w świetle prac Komisji Prawa Miedzynarodowego [w]: M. Perkowski, J. Szymański, M. Zdanowicz (eds.), Człowiek i prawo międzynarodowe. Księga dedykowana profesorowi Bogdanowi Wierzbickiemu, Temida 2, Białystok: 2014.
 13. Association of the Eastern Partners of the EU – from the perspective of the Polish lawyer, [w]: A. Kellerhals, T. Baumgartner (eds.), The Eastern Partnership of the EU – Current Developments and Perspectives for the European Integration Process, Europa Institut, Zurich: 2015.
 14. Uwagi w przedmiocie ogólnej teorii uznania [w]: K. Karski (ed.), Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego, Warszawa 2015.
 15. Podmioty prawa międzynarodowego inne niż państwa a zagadnienie uznania, [w:] B. Mielnik, A. Wnukiewicz-Kozłowska (eds.), Podmiotowość w prawie międzynarodowym, WUWr, Wrocław: 2013.
 16. The Polish Experiences with the Multi-Level Guarantees of Fundamental Human Rights Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eӧtvӧs Nominatae, LIII Sectio Iuridica 23 (2013).