dr hab. Przemysław Saganek, prof. INP PAN

Kontakt:
tel. (22) 65-72-885
email: psaganek@yahoo.com
dyżur: środy w godz. 13.00-15.00, pok. 216, (osoby zainteresowane bezpośrednim kontaktem proszone są o wcześniejsze umówienie drogą mailową)
 • 1995 – magister, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 2000 – doktor nauk prawnych, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, praca doktorska: „Podział kompetencji pomiędzy Wspólnoty Europejskie a państwa członkowskie”, pod kierunkiem prof. W. Czaplińskiego.
 • 2011 – doktor habilitowany nauk prawnych, na podstawie monografii „Akty jednostronne państw w prawie międzynarodowym”, Warszawa 2010.
 • Kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo Unii Europejskiej

Projekty badawcze:

 • „Problemy odpowiedzialności międzynarodowej w stosunkach polsko-rosyjskich”, grant OPUS 15, NCN, nr: UMO-2018/29/B/HS5/00863, 2019-2022; rola w projekcie: uczestnik.
 • „Akty jednostronne państw w prawie międzynarodowym”, grant badawczy Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, 2005-2007; kierownik projektu.
 • „Sytuacja prawna podmiotów nieuznawanych w prawie międzynarodowym”, grant OPUS 7, NCN, nr: UMO-2014/13/B/HS5/01490; rola w projekcie: wykonawca.

Nagrody:

 • 2012 – nagroda „Państwa i Prawa” za najlepszą rozprawę habilitacyjną.
 • 2011 – nagroda im. Manfreda Lachsa za najlepszą monografię z zakresu prawa międzynarodowego.

Stypendia:

 • 2006 – Instytut Maxa Plancka Publicznego Prawa Porównawczego i Prawa Międzynarodowego w Heidelbergu.

Monografie:

 1. Unilateral Acts of States in Public International Law, Boston 2016.

Redakcja prac zbiorowych:

 1. Polskie firmy transportowe a niemiecka płaca minimalna w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2016 (as co-editor with J. Barcz).

Rozdziały w pracach zbiorowych oraz artykuły naukowe:

 1. The theoretical problem of sources of inter national law, „Wroclaw Review of Law, Administration & Economics” 2018, nr 2
 2. Forms of recognition, [in]: W.Czapliński (ed.), Unrecognised Subjects in International Law, Warsaw 2019
 3. European (dis)integration perspectives: East meets West?, [in]: A.Kellerhals, T.Baumgartner (eds.) New Dynamics in the European integration process – Europe post Brexit, Zurich, Basel, Genf 2018
 4. General principles of law in public international law, PYbIL 2018
 5. International responsibility and the systemic character of international law, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 2017, 52 (65)
 6. Akty jednostronne państwa a problematyka źródeł prawa międzynarodowego, [w]: B.Mielnik (red.), Z problematyki źródeł prawa międzynarodowego, WUW r., Wrocław 2017.
 7. The Present Dispute on the Polish Constutitional Tribunal, [w]: A. Kellerhals, T. Baumgartner (eds.), Rule of Law in Europe – Current Challenges, Zurich, Basel, Genf: 2017.
 8. Niemieckie przepisy o płacy minimalnej a prawo Unii Europejskiej, [w]: J. Barcz, P. Saganek, Polskie firmy transportowe a niemiecka płaca minimalna w świetle prawa Unii Europejskiej, Elipsa, Warszawa: 2016.
 9. The refugees crisis – a few remarks from the perspective of a lawyer, [w]: A. Kellerhals, T. Baumgartner (eds.), Perspectives of Security in Europe – Current Challenges, EU Strategies, International Cooperation, Europa Institut, Zurich: 2016.
 10. Współczesny kryzys migracyjny a uwarunkowania międzynarodowoprawne, 3 Studia Prawnicze 7 (2016).
 11. Uznanie jako akt jednostronny państwa a systemowy charakter prawa międzynarodowego [w:] R. Kwiecień (ed.) Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, UMCS, Lublin: 2015.
 12. Aut dedere aut iudicare – uwagi w świetle prac Komisji Prawa Miedzynarodowego [w]: M. Perkowski, J. Szymański, M. Zdanowicz (eds.), Człowiek i prawo międzynarodowe. Księga dedykowana profesorowi Bogdanowi Wierzbickiemu, Temida 2, Białystok: 2014.
 13. Association of the Eastern Partners of the EU – from the perspective of the Polish lawyer, [w]: A. Kellerhals, T. Baumgartner (eds.), The Eastern Partnership of the EU – Current Developments and Perspectives for the European Integration Process, Europa Institut, Zurich: 2015.
 14. Uwagi w przedmiocie ogólnej teorii uznania [w]: K. Karski (ed.), Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego, Warszawa 2015.
 15. Podmioty prawa międzynarodowego inne niż państwa a zagadnienie uznania, [w:] B. Mielnik, A. Wnukiewicz-Kozłowska (eds.), Podmiotowość w prawie międzynarodowym, WUWr, Wrocław: 2013.
 16. The Polish Experiences with the Multi-Level Guarantees of Fundamental Human Rights Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eӧtvӧs Nominatae, LIII Sectio Iuridica 23 (2013).