News

The new issue of the „Archives of Criminology” is now available

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że dzięki wspólnemu wysiłkowi redakcji, Autorów i Autorek oraz Recenzentek i Recenzentów został właśnie opublikowany kolejny, ciekawy numer „Archiwum Kryminologii” (tom XLII, nr 2 z 2020 roku). Znajdą go Państwo na naszej stronie: czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/issue/view/148. W… Read More »The new issue of the „Archives of Criminology” is now available

Z ogromnym żalem zawiadamiamy o śmierci prof. dra hab. Teodora Szymanowskiego

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że  10 lutego br. odszedł  prof. dr hab. Teodor Szymanowski. Wybitny badacz, dydaktyk i naukowiec oraz działacz społeczny. Profesor był bliskim współpracownikiem Zakładu Kryminologii INP PAN od momentu jego powstania, będąc uczniem Profesora Stanisława Batawii,… Read More »Z ogromnym żalem zawiadamiamy o śmierci prof. dra hab. Teodora Szymanowskiego

Public defense of the doctoral dissertation – 09.02.2021 – Limitowanie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansów publicznych

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych mgr Katarzyny Błażuk obrona odbędzie się w dniu 9 lutego 2021 roku o godz. 12.00 temat… Read More »Public defense of the doctoral dissertation – 09.02.2021 – Limitowanie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansów publicznych

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2020 i 2021 rok.

Zapraszamy do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego za 2020 i 2021 rok. Badanie powinno spełniać wymogi: ustawy o rachunkowości, norm badania ustalonych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, wytycznych Biura Finansów Polskiej Akademii Nauk. Termin zakończenia badania sprawozdania finansowego wraz… Read More »Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2020 i 2021 rok.