Investment Law

Recruitment completed

The Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences would like to invite participants to the first edition of the postgraduate programme on Investment Law.
Postgraduate Studies in Investment Law is a two-semester postgraduate programme developed by researchers from ILS PAS and external expert law practitioners – who decided to provide the participants with complementary knowledge of Polish investment law.

The programme includes 130 hours of classes in the form of lectures and workshops, during which all necessary issues of investment law will be covered and students will receive comprehensive knowledge of each stage of investment planning and implementation. Significant emphasis will be placed on an analysis of the provisions of Polish construction law and other specific legal acts related to real estate development investments, as well as on a thorough discussion of the rights and obligations of participants in the construction investment process at the stage of proceedings before competent public administration bodies, and parties to disputes before administrative courts. Participants will be actively involved in the classes so that the theories and concepts can be applied in their own investments.

The studies are addressed to people with a higher education – both to those who are already practicing as investors and those who are just at the beginning of this road. We are convinced that the course will be interesting and useful for those motivated participants who plan to carry out large development projects and those who invest privately.

What will the participants gain?

 • an understanding of the law applicable to the investment process in Poland
 • information about the necessary formalities resulting from an investor’s contact with public administration authorities and administrative courts
 • participation in inspiring talks with practitioners, including the possibility of discussing and solving current problems of the investment process

Classes will be held on weekends from March 2022 to January 2023 remotely and – if possible – on-site at the address indicated by ILS PAS. Each participant, after passing the final exam, will receive a Certificate of Graduation from Postgraduate Studies in Investment Law at the Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences. The curriculum grants the student of the Studies 40 ECTS credits.

Full tuition fee: 5800 PLN
Registration fee: 100 PLN
Bank account number (for the registration fee and tuition fee): 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002

Recruitment: The studies are open to graduates of all fields of study with a Master’s degree, Bachelor’s degree or equivalent.

The deadline for submitting documents is 28 February 2022. The first lectures will start in March
The number of places is limited, so applications will be evaluated based on the order of submission.

What are the rules of recruitment?

 1. Recruitment of candidates for postgraduate studies is open.
 2. The number of places is limited to a maximum of 80 students.;
 3. Admission to the postgraduate programme is based on the order of applications (date of submission of all required documents).

Who can apply for admission to postgraduate studies? A person who has a university diploma, Master’s degree, Bachelor’s degree or equivalent may apply for postgraduate studies.

What is the cost of participating in the postgraduate studies? ostgraduate studies are conducted on the basis of a full, one-time payment. The tuition fee is PLN 5,800 gross and includes the cost of issuing a certificate of graduating from postgraduate studies. The tuition fee does not include the recruitment fee of PLN 100 gross.

The tuition fee is paid in accordance with a separate agreement, an example of which is included as Attachment No. 1 to the Rules and Regulations for Postgraduate Studies. Upon a justified application of a candidate, the director of the Institute may divide the tuition fee into instalments to be paid by specified deadlines.

What documents should be submitted?

A candidate applying for admission to the postgraduate programme should submit by 19 March 2021 the ‘Application Form’ attached below, along with the following attachments:

 1. a copy of the certificate of graduation, Master’s degree, Bachelor’s degree or equivalent (the original diploma will be returned at the first class meeting)
 2. a document evidencing a change of name or surname (required if the candidate changed his/her name or surname after the diploma was awarded)

In addition, by signing the Application Form, the postgraduate student participant declares that he/she:

 1. has read the Regulations of the Postgraduate Studies;
 2. is obliged to pay the tuition fee and the enrollment fee; and
 3. consents to the processing of his/her personal data by ILS PAS for the purposes of the postgraduate programme.

How to submit the documents

Application documents can be submitted in one of the following ways:

 1. by traditional mail (registered letter): with the note ‘Postgraduate Studies in Investment Law’ to the address: Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica) 00-330 Warszawa
 2. in person: at the Secretary’s Office of ILS PAS, room 272 or 220, Staszic Palace, 2nd floor; or
 3. by email: a scanned copy of the documents should be sent to l.chodakowska@inp.pan.pl (important: the submission of documents in an electronic form will be confirmed by the secretary of the postgraduate studies by return email each time). In the case of electronic submission of documents, a qualified postgraduate student is required to submit the originals of these documents to the secretary, on the first day of classes, in order to confirm the true copies of the documents sent via email.

Bank account number (for the recruitment fee and tuition fees): 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002

 • Joanna Dziedzic-Bukowska – radca prawny, doktor nauk prawnych, właścicielka kancelarii specjalizującej się w procesie inwestycyjno-budowlanym, wykładowca w wyższej szkole, trener.

  Członek zespołu prawno-urbanistycznego przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, członek Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Trzynastoletni staż pracy jako orzecznik w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w wydziale zajmującym się m.in. kontrolą studiów, planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy.

  Autorka licznych publikacji, w tym artykułów i glos związanych z tematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego. Współautorka Komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Leksykonu prawa budowlanego, planowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami.

 • Wojciech Jacyno – radca prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem obejmującym przede wszystkim szeroko rozumiane doradztwo w zakresie prawa inwestycji nieruchomościowych. Specjalizuje się w prawie obrotu i zagospodarowania nieruchomości, zajmuje się prawnymi aspektami przygotowania i realizacji inwestycji (jego praktyka zawodowa obejmuje w szczególności doradztwo w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości w różnych formułach, bliskie są mu zagadnienia z zakresu planowania przestrzennego, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska).

  Wojciech Jacyno był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, w ramach której uczestniczył w pracach nad projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego, pierwszej w Polsce kodyfikacji szeroko rozumianego prawa inwestycyjnego.

  Jest współautorem kilku publikacji naukowych: monografii Proces inwestycji budowlanych (Wolters Kluwer), MERITUM Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne (Wolters Kluwer) oraz komentarza do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (C.H. Beck).

  W chwili obecnej zajmuje stanowisko associate partner w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy.

 • Grzegorz Chojnacki
  urbanista, architekt, projektant i wykładowca.

  mgr inż. arch. Grzegorz Chojnacki studia na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej ukończył w 1996r. a w 1999r. Podyplomowe Studium Planowania Przestrzennego. Posiada uprawnienia urbanistyczne od 2002 roku, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej od 2003r. oraz tytuł Rzeczoznawcy Polskiej Izby Urbanistów przyznany w 2014r.

  Od 2000r, prowadzi własną pracownię pod nazwą KANON zajmującą się projektowaniem urbanistycznym oraz wsparciem jednostek samorządowych, podmiotów komercyjnych i osób prywatnych w procesach planistycznych. Autor lub współautor kilkuset opracowań z zakresu gospodarki przestrzennej.

  Grzegorz Chojnacki również aktywnie uczestniczy w innych formach działalności zawodowej, od 2010 do 2014r. był Członkiem Prezydium Rady Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie, od 2014r. jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów, był członkiem Sądów w konkursach urbanistyczno-architektonicznych, jest członkiem wielu Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych, między innymi Członkiem Zespołu Ekspertów Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej m. st. Warszawy.

 • Elżbieta Liberda – radca prawny – specjalizacja: prawo nieruchomości.

  Właścicielka Kancelarii Radcy Prawnego, Biura Nieruchomości i spółek inwestycyjnych.

  Wykładowca największych wydarzeń w branży nieruchomości.

  Od kilkunastu lat obsługuje transakcje sprzedaży i najmu nieruchomości gruntowych, mieszkalnych i komercyjnych.

  Świadczy profesjonalne doradztwo prawno-inwestycyjne z pełnym due diligence nieruchomości, optymalizacją ryzyk i maksymalizacją zysków.

  Amatorka nieszablonowych rozwiązań. Kreuje dochody z nieruchomości poprzez umiejętne regulowanie stanów prawnych, znoszenie współwłasności, inwestowanie w udziały i nieruchomości z problemami prawnymi i faktycznymi, porządkowanie spraw lokatorskich.

  Udziela bieżącego wsparcia prawnego największym graczom w sektorze rynku nieruchomości.

  Przy jej wsparciu prawnym powstało wiele lukratywnych biznesów.

  Na sali rozpraw czuje się jak ryba w wodzie. Jej niepokorna natura, cięta riposta i jak to u sportowca (zawodowo uprawia jeździectwo) – wola walki i wygranej za wszelka cenę pozawala na liczne sukcesy w sporach sądowych oraz w negocjacjach.

  Cytowana przez takie media jak Rzeczypospolita, Gazeta Prawna, specjalistyczna prasa branżowa.

  Zajmuje głos w ważnych sprawach w programach telewizyjnych takich jak Państwo w państwie, Panorama, Rzeczpospolita TV.

  Laureatka konkursu gazety prawnej i wydawnictwa Wolters Kluwer dla najlepiej rokujących młodych prawników Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra.

  Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa.

  Prowadzi bloga – Elżbieta Liberda – o prawie i nieruchomościach – www.elzbietaliberda.pl oraz v-loga na kanale youtube – Elżbieta Liberda – prawo, biznes, nieruchomości.

  Autorka bestseleru który otrzymał tytuł publikacji roku Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości – „Być rentierem – jak bezpiecznie inwestować w nieruchomości pod wynajem”.

  Pomysłodawczyni i organizatorka Akademii Prawa Nieruchomości.

 • Piotr Grodzki – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2011r. wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych s.c. Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym, sądowoadministracyjnym, prawie związanym z nieruchomościami oraz prawie cywilnym. Od 2007r. prowadzi liczne szkolenia z zakresu prawa.

  Od 2007r. wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

  Od 2012r. wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi zajęcia dla aplikantów, jak również szkolenia dla radców prawnych.

 • Łukasz Latos – specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z problematyką nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z szeroko pojętym procesem budowlanym oraz postępowaniami sądowymi.

  Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich podmiotach jak Polnord S.A, Cost Nieruchomości, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Mostostal Warszawa S.A., oraz kancelariach prawnych (w tym także w Londynie). Jest radcą prawnym oraz ukończył studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych w Polskiej Akademii Nauk.

 • KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

  dr hab. Monika Domańska, prof. INP PAN, Zakład Prawa Europejskiego INP PAN

  SEKRETARZ STUDIÓW

  Lilia Chodakowska
  tel. kom.: 699 859 153
  e-mail: l.chodakowska@inp.pan.pl

  DYŻURY

  pok. 272 w INP PAN w Warszawie – w terminach zjazdów